Personības portrets

Personības portreta izveide ir process, kura laikā tiek atklāta daudz lietderīgas informācijas par indivīdu, grupu vai organizāciju. Iegūto informāciju analizē sertificēti psihoterapijas profesionāļi, sniedzot atbildes uz tādiem jautājumiem kā, kāds ir, un kā maksimāli izmantot indivīda, grupas vai organizācijas potenciālu attiecībā pret otru indivīdu, grupu vai organizāciju. Personības portrets paver plašākas izvēles iespējas lēmumu pieņemšanā un efektīvākās stratēģijas izveidē.

Personības portrets ir piemērots dažādos biznesa procesu etapos darbinieku atlases un komandas veidošanas posmos – komandas formēšanā (darbinieku plānošana, darbinieku atlase), personāla vadībā un pārraudzībā.

Darbinieku izvērtēšana

Kāds ir manu darbinieku patiesais potenciāls?

Personīgā izvērtēšana

Kādas ir manas patiesās spējas un potenciāls?

Komandas izvērtēšana

Vai grupa ir spējīga sasniegt tai uzliktos mērķus?

Interesējošās personas izvērtēšana

Kāds ir personas potenciāls attiecībā pret maniem mērķiem?

Mūs raksturo

Kompetence

Mūsu speciālisti sevi ir pierādījuši strādājot ar lielākajiem Latvijas uzņēmumiem gan valsts, gan privātajā sektorā, kas pārstāv visdažādākās nozares sākot no tirdzniecības un pakalpojumu sniedzējiem, līdz banku sektoram un ražošanas uzņēmumiem.

Kvalitāte

Mēs vadāmies pēc skaidras projektu vadības un ieviešanas metodoloģijas, kas sevi 20 gadu laikā ir pierādījusi. Par mūsu produktu un pakalpojumu kvalitāti liecina mūsu klientu stabilitāte un vienmērīgā izaugsme un attīstība.

Precizitāte

Precīzi noskaidroti un saskaņoti apmācību mērķi ar klientu garantē pozitīvu apmācību rezultātu. Mēs piedāvājam precīzi klientam nepieciešamās zināšanas, izslēdzot lieku, vispārzināmu informāciju.

Unikalitāte

Mūsu apmācību programmas ir balstītas uz unikālu metodoloģiju, kas ir bāzēta psiholoģiskajās teorijās un pielāgota reālajai dzīvei un biznesa videi. Katra programma tiek individuāli pielāgota klienta specifikai un nospraustajiem mērķiem.