TĀLMĀCĪBU KURSI

Tālmācības semināru piedāvājums gan individuālai pašattīstībai, gan komandas pilnveidei ir veidots tā, lai attīstītu esošos resursus un panāktu to visefektīvāko pielietojumu mērķu sasniegšanā. Piedāvājam šādas apmācību tēmas:

Pārdošana

Kā pārdot efektīvi?

KOMUNIKĀCIJA UN SASKARSME

Kāda ir visefektīvākā komunikācija un kā to izveidot?

SAPULČU UN IZMAIŅU VADĪŠANA. MĒRĶU NOSPRAUŠANA

Kā efektīvi organizēt sapulces?

psiholoģiskā spiegošana

Kā domāt virs vidusmēra?