Apmācības vadītāju attīstībai

Vadītāju attīstība

Apmācību bloks vadītāju attīstībai ir veidots, lai attīstītu vadītāju individuālās kvalitātes un pilnveidotu personības resursus, kas ļauj ātrāk un precīzāk sasniegt izvirzītos mērķus gan profesionālajā, gan privātajā dzīvē. Piedāvājam sekojošas apmācību tēmas:

Līderisms

Kā attīstīt līderismu sevī?

Pilnvaru deleģēšana

Kā iemācīties deleģēt uzdevumus?

Kritiskā domāšana

Kā uztvert patiesi svarīgo?

Manipulācijas vadībā

Kā panākt vēlamo rezultātu vadības procesā?

Argumentācija

Kā izveidot visefektīvāko argumentāciju?

Plānošana

Kā jāplāno, lai vienmēr sasniegtu mērķi?

Apmācību process

Apmācību process tiek veidots vadoties no organizācijas mērķiem un sagaidāmajiem ieguvumiem. Apmācību risinājums var tikt veidots, lai iekļautos vienā dienā vai kā komplekss ilgtermiņa risinājums vairāku dienu, nedēļu vai gadu garumā. Katrs projekts sastāv no sekojošiem etapiem:

  • Esošās situācijas izvērtēšana organizācijā
  • Organizācijas apmācību mērķu noskaidrošana
  • Pielāgotas apmācību programmas izstrāde
  • Apmācību projekta īstenošana
  • Atgriezeniskās saites veidošana
  • Tālākā organizācijas attīstības plāna veidošana (pēc izvēles)

Programma sastāv no:

Praktiskā darba0%
Diskusijām0%
Teorijas0%

Mūs raksturo

Kompetence

Mūsu speciālisti sevi ir pierādījuši strādājot ar lielākajiem Latvijas uzņēmumiem gan valsts, gan privātajā sektorā, kas pārstāv visdažādākās nozares sākot no tirdzniecības un pakalpojumu sniedzējiem, līdz banku sektoram un ražošanas uzņēmumiem.

Kvalitāte

Mēs vadāmies pēc skaidras projektu vadības un ieviešanas metodoloģijas, kas sevi 20 gadu laikā ir pierādījusi. Par mūsu produktu un pakalpojumu kvalitāti liecina mūsu klientu stabilitāte un vienmērīgā izaugsme un attīstība.

Precizitāte

Precīzi noskaidroti un saskaņoti apmācību mērķi ar klientu garantē pozitīvu apmācību rezultātu. Mēs piedāvājam precīzi klientam nepieciešamās zināšanas, izslēdzot lieku, vispārzināmu informāciju.

Unikalitāte

Mūsu apmācību programmas ir balstītas uz unikālu metodoloģiju, kas ir bāzēta psiholoģiskajās teorijās un pielāgota reālajai dzīvei un biznesa videi. Katra programma tiek individuāli pielāgota klienta specifikai un nospraustajiem mērķiem.

Mūs izvēlas