Visas ziņas

Ja esat profesionālis, kurš vēlas pieņemt ātrākus un pārdomātākus lēmumus, kā arī domāt virs vidusmēra, vadot savu uzņēmumu vai organizāciju,

Biznesu apvienības “KONSULS” Mācību centrs atvēris jaunu programmu “Minimālās higiēnas prasības pārtikas un dzērienu rūpniecībā”. Apmācību laikā, kas ilgst 5

Sākot ar 2021. gada rudens mācību sesiju, Biznesu apvienības “Konsuls” Mācību centrs īstenos jaunu profesionālās pilnveides izglītības programmu “Inovatīvās psiholoģijas

Biznesu apvienība "KONSULS", vadības procesu konsultēšanas un personālapmācības uzņēmums, aicina pieteikties individuālām vai korporatīvām apmācībām par laika plānošanu un darba

Biznesu apvienība KONSULS saņēmusi Latvijas Republikas Patentu valdes Preču zīmes* reģistrācijas apliecību apzīmējumam “Psiholoģiskā spiegošana” – antimanipulācijas (® Nr. M

Cik mums izmaksā bizness? Kā mēs spējam konkurēt? Kā mēs paši spējam sevi attīstīt un virzīties uz panākumiem? Personāla izvērtēšanai

Biznesa vidē panākumi lielā mērā ir atkarīgi no vadītāja – viņa pārziņā ir radīt tādus apstākļus, lai komanda un speciālistu

Arī digitālajā laikmetā apmācības noris kvalitatīvi. Attīstiet efektīvāku domāšanu gan sev, gan komandai Biznesu apvienības "KONSULS" interaktīvajos semināros! "Izejot pirmo

Personības portreta izveide ir process, kura laikā tiek izzināta lietderīga informācija par indivīdu, grupu vai organizāciju. Informāciju analizē vadības procesu