Visas ziņas

Cik mums izmaksā bizness? Kā mēs spējam konkurēt? Kā mēs paši spējam sevi attīstīt un virzīties uz panākumiem? Personāla izvērtēšanai

Biznesa vidē panākumi lielā mērā ir atkarīgi no vadītāja – viņa pārziņā ir radīt tādus apstākļus, lai komanda un speciālistu

Arī digitālajā laikmetā apmācības noris kvalitatīvi. Attīstiet efektīvāku domāšanu gan sev, gan komandai Biznesu apvienības "KONSULS" interaktīvajos semināros! "Izejot pirmo

Personības portreta izveide ir process, kura laikā tiek izzināta lietderīga informācija par indivīdu, grupu vai organizāciju. Informāciju analizē vadības procesu

Attālināto aktivitāšu laikā ir vēl jo svarīgāk apgūt jaunas un nostiprināt esošās zināšanas organizācijas mērķu sasniegšanai, rādītāju paaugstināšanai. Pirmoreiz atvērta

Vadības procesu konsultēšanas un personālapmācības uzņēmums “Biznesu apvienība “KONSULS”” un draugi aicina uz interaktīvu diskusiju Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras

Vadības procesu konsultēšanas un personālapmācības uzņēmums "Biznesu apvienība "KONSULS"" ir saņēmis Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD)

Licencētā programma “Sapulču un izmaiņu vadīšana. Mērķu nospraušana” ir uz procesu un uzņēmuma aktualitātēm orientēta praktiskā apmācība, izmantojot teoriju, praktiskos

“Psiholoģiskā spiegošana ir citādāks domāšanas veids – tas palīdz man savādāk skatīties uz lietām un situācijām,” komentē Andris Daņilovs, bezalkoholisko