Konsultantai

 

EVELĪNA GRAVA: kūrybinė mokslininkė, nuolatos besidominti naujovių ir atradimų kūrimu.

Geštalto psichoterapija, asmenybės ugdymas, verslo augimas, literatūra.


 

Saviraiškos konsultantė ir psichoterapeutė

Daugiau nei 25 metus dirba psichoterapijos srityje, atstovauja geštalto psichoterapijos kryptį. Jos profesinis braižas – kūrybinis, individualus ir naujoviškas požiūris. E. Gravos jėga ir unikalumas slypi dideliame susidomėjime savo darbu ir išpuoselėtas sugebėjimas jausti tikrą empatiją – įkvėpti žmones pagal jų asmeninius sugebėjimus ir potencialą.

Nesavanaudiškumas sau – didelė vertybė. Todėl, kad tai laisvė.” Knyga „Išpuoselėtas blogis“ („Izkoptais ļaunums“).

Asmeninio ir profesinio tobulėjimo programų autorė

 

E. Grava sudaro individualias mokymo programas ir konsultacijas pagal kiekvienos įmonės specifiką. Programomis naudojasi verslininkai pokyčių procesams valdyti, konkurentams stebėti ir verslo plėtrai. Tarp aukščiausiojo lygio vadovų ir savininkų yra populiarūs jos vedami verslo seminarai. Jau keletą metų E. Gravos autorinė programa yra labiausiai atpažįstamas prekės ženklas.

Publicistė ir rašytoja

 

Rašyti pradėjo dar būdama 14 metų, E. Grava yra 3 knygų ir keleto publikacijų autorė. Pirmą knygą „Visų receptų receptas“ („Recepte visām receptēm“) ji išleido 1997 m. Antroji knyga – psichoterapijos vadovas „Išpuoselėtas blogis“ („Izkoptais ļaunums“), kuri tapo perkamiausia knyga knygynuose ir paklausiausios literatūros sąrašuose Latvijos bibliotekose, išleista 2013 m. O 2017 m. kartu su vokiečių kilmės antikvarinių meno dirbinių ekspertu ir kolekcionieriumi buvo pristatyta knyga „Psichologija ir kulinarija arba kulinarija ir psichologija“ („Psiholoģija un kulinārija vai kulinārija un psiholoģija“).

Verslininkė ir verslo patarėja

 

Aktyviai užsiima privačiu verslu ir yra Mokymų centro direktorė. Ir toliau dirba verslo patarėja kelete dešimčių įmonių ir organizacijų, kurios yra Latvijos viešojo ir privataus sektoriaus TOP 500 sąraše. Ji turi patirties darbe su keletu užsienio įmonių. E. Grava yra Verslo žvalgybos klubo valdybos narė.

AGRIS GRAVA


Asmeninio ir profesinio tobulėjimo konsultantas

 

Verslo konsultacijų srityje dirba jau 25 metus. Per šį laiką sukūrė ir įgyvendino beveik 1 000 individualių verslo mokymų programų ir konsultacijų projektų pirmaujančioms Rytų Europos įmonėms ir organizacijoms, vedė Skandinavijos įmonės mokymus, konsultacijas, rengė verslo strategijas Rusijoje. Vis dar konsultuoja ir rengia mokymų programas organizacijoms ir įmonėms, jų darbuotojams, aukščiausiojo ir vidurinio lygio vadovams, valdybai ir savininkams. Nuo 2001 m. bendradarbiauja su Verslo mokymų centru, rengiant ir įgyvendinant verslo mokymus ir konsultacijų projektus. Jo sukurti mokymai ir konsultacijos apjungia naujoviškas verslo valdymo tendencijas ir praktinės psichologijos metodus.

Saviraiškos konsultantas ir psichoterapeutas

 

Jis daugiau nei 25 metus yra praktikuojantis geštalto krypties psichoterapeutas ir asmeninio tobulėjimo treneris. A. Grava yra Latvijos pirmojo geštalto krypties centro, o vėliau ir draugijos steigėjas, Latvijos psichoterapeutų draugijos steigėjas ir ilgametis valdybos narys bei Geštalto draugijos prezidentas. Pastaraisiais metais asmeninį tobulėjimą jis papildė pas pirmaujantį čekų psichoanalitiką Prahoje, taip pat dalyvavo daugelyje kitų su psichoterapija susijusių projektų. A. Grava yra Europos pažangios psichologijos asociacijos ir Verslo žvalgybos klubo valdybos narys. Dalyvauju įvairių sričių konferencijoje Latvijoje ir už jos ribų.

Verslininkas

 

A. Grava yra 20 metų patirtį turintis verslininkas. Verslų sąjungos „KONSULS“ valdybos pirmininkas ir vyriausiasis konsultantas.

Verslų sąjungos „KONSULS“ išsiskiria moksliniu ir į procesą orientuotu ir individualiu požiūriu į kiekvieną projektą ir klientą, ji rengia mokymus ir teikia konsultacijas. Konsultantai įsteigė progresyvų Mokymų centrą, kuris prognozuoja artimiausias verslo valdymo procesų tendencijas.