Mokymų programa “Psichologinis sekimas” – antimanipuliacijos

21 a. verslo kompetencijų prioritetas.


Programos tipas: neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa.

Mokymo kryptis: socialiniai ir humanitariniai mokslai.

Mokymo turinio grupė: psichologija.

Reikalavimai ankstesniam išsilavinimui: pageidautinas aukštasis išsilavinimas.

Lygio trukmė ir apimtis: 64 val.

Programos formatas: asmeniškai arba nuotoliniu būdu.

Diplomas: įteikiamas tarptautinis Italijos asociacijos Associazione Europea Della Psicologia Innovativa sertifikatas.

Galimos kalbos: 🇱🇹  🇬🇧  🇷🇺  🇱🇻Mokymų programa sukurta tiek tobulėti norintiems raktiniams žmonėms, tiek bet kuriam struktūriniam kompanijos vienetui:

Kompanijų savininkams

Aukščiausio ir vidutinio lygio vadybos komandoms

Projektų vadovams ir projektų komandoms

Kuriam kompanijos struktūriniam vienetui

KAS YRA PSICHOLOGINIS SEKIMAS?

Mąstymo sistema, kurią pasitelkus praktiškai pritaikomi esamos realybės pažinimo metodai ir gerų ketinimų manipuliacijos savo tikslams pasiekti. Svarbiausias instrumentas yra kokybiškas mąstymas bei šiam procesui skiriamas laikas. Neverta imituoti to, ką žino ar moka kiti.

Programos struktūra
  1. Programos trukmė yra 64 valandos, arba 8 seminarai.

Užsiėmimai vyksta kartą per mėnesį visą dieną – ketvirtadieniais arba penktadieniais nuo 9.00 iki 17.00 val. Keturi užsiėmimai vyksta Mokymo centro patalpose, viešbutyje, o likusių keturių seminarų metu vykstama į kokią nors įmonę.

  1. Programa pateikiama 4 būdais:
  • Psichosocialinės treniruotės;
  • Asmenybės augimo seminarai;
  • Teoretiniai-praktiniai, teminiai, analitiniai ir supervizijos seminarai;
  • Namų darbai žinioms sutvirtinti.
Nauda
Gebėjimas tikslingai ir sąmoningai pažinti asmenį arba organizaciją (už įprastų socialiai stereotipinių pažinimo rėmų);

Patobulinta nesąmoningai gautos informacijos sąmoninga analizė (racionali intuicija);

Išlavinti kritinio mąstymo gebėjimai;

Patobulinta nesąmoningai gautos informacijos sąmoninga analizė (racionali intuicija);

Dominančio asmens suvokimo mechanizmų ir mąstymo algoritmų pažinimas;

Dominančio asmens suvokimo mechanizmų ir mąstymo algoritmų pažinimas;

Gebėjimas numatyti veiklos strategiją ir efektyviausių veiksmų taktiką siekiant užtikrinti pageidaujamus rezultatus bendraujant su dominančiu asmeniu;

Gebėjimas pažinti ir objektyviai įvertinti stipriąsias ir silpnąsias organizacijos funkcionavimo puses remiantis vidutiniu, aukščiausiu valdymo lygmeniu arba specialisto asmenybės portretu.

Kas toliau?

Galite pradėti mokytis mokymų programa “Psichologinis sekimas” – antimanipuliacijos nuo kito lygio.

Kaip taikyti?

Jei norite registruotis mokymams, užpildykite toliau pateiktą pareiškimo anketą.

Kvietimas. Mokymų programa „Psichologinis sekimas“ - antimanipuliacijos

ESSENTIAL TRAITS TO TAKE PART IN THE PROGRAM OF THE PSYCHOLOGICAL COUNTERINTELLIGENCE


© Mokymo programa “Psichologinis sekimas” – antimanipuliacijos apsaugota autorių teisėmis.