Darbinieku izvērtēšana

Darbinieku izvērtēšana ir process, kura laikā tiek iegūta informācija par esošā vai potenciālā darbinieka personības resursiem, iezīmēm, profesionālo potenciālu, kā arī viņa sagaidāmo devumu organizācijas mērķu sasniegšanā. Darbinieku izvērtēšana notiek tiešā sasaistē ar organizācijas mērķiem un iespējām. Sertificēti speciālisti iegūto informāciju analizē un sagatavo detalizētu aprakstu un rekomendācijas par darbinieku kontekstā ar organizācijas vīziju.

Darbinieku izvērtēšana ir paredzēta:

Organizācijas īpašniekiem

Organizāciju pārvaldes un uzraudzības iestādēm

Organizācijas valdei

Organizācijas vidējā līmeņa vadībai

Organizācijas augstākā līmeņa vadībai

Organizācijas personāla vadības nodaļai

Ieguvumi

Organizācijas ieguvumi:

Ātrāka organizācijas mērķu sasniegšana

Motivēts un lojāls darbinieks

Prognozējama darbinieka personīgā un profesionālā attīstība

Prognozējama darbinieka loma un ietekme organizācijā nākotnē

Ilgtermiņā pielietojams pētījums un rekomendācijas, jo tā ietvaros tiek modulētas iespējamās izvēles, rīcības un tendences objekta/subjekta tuvākajā nākotnē

Personīgie ieguvumi:

Uzlabota komunikācija ar izvērtēto darbinieku

Precīzāka informācijas nodošana izvērtētajam darbiniekam

Pārliecinātība sarežģītu biznesa lēmumu pieņemšanā

Rekomendācijas turpmākajai sadarbībai ar darbinieku organizācijas mērķu kontekstā

Instrumentu kopums – rokasgrāmata nākotnes situāciju risināšanā ar darbinieku

Izvērtēšanas process

Izvērtēšanas process ir individuāli pielāgojams un adaptējams vadoties no pasūtītāja mērķiem un pieejamajiem resursiem, piemēram, laika vai vides. Process var norisināties gan klātienē, gan neklātienē. Visbiežāk tas sastāv no:

Esošā/potenciālā darbinieka intervijas/-ām ar profesionāli

Saistīto lietvedības materiālu izvērtēšanas

Rīcības un reakciju novērošanas interesējošajā vidē

Ir pielietojami arī citi informācijas ieguves avoti, kuri tiek saskaņoti ar pasūtītāju un pielāgojami katrai situācijai atsevišķi.

Darbinieka izvērtēšanas cena : €550 (1 cilvēkam)

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.