Sapulču un izmaiņu vadīšana. Mērķu nospraušana

INTERAKTĪVAIS SEMINĀRS

“Mēs rīkojam sapulces, lai ekonomētu minūtes, bet izšķiežam stundas.”

Šie vārdi precīzi raksturo sapulču norisi uzņēmumos, kur tās tiek vadītas neprofesionāli. Tajās tiek patērēts daudz laika, pārliecinot cits citu par sava viedokļa pareizību, meklējot neformālos līderus, tiecoties pēc varas utt., ar to konstruktīvai rīcībai atvēlētais laiks sarūk. Izejot šo apmācību, vadītāji spēs precīzi sagatavoties sapulcei, lai maksimāli ātri nonāktu pie vēlamā rezultāta, tā nezaudējot veltīgas stundas, risinot savstarpējās domstarpības.

Labs mērķis sevī ietver skaidrību par rīcības plānu. Bieži, orientējoties uz skaitļiem un laika resursu, aizmirstam par sevi un savu motivāciju mērķu sasniegšanā. Svarīgi, lai plānotais dzīves nogrieznis mērķu sasniegšanai ir personīgo un „labo” ambīciju pildīts.

Izmaiņas kā dzīves nepieciešamība un cēlonis pārdzīvojumiem un pretestībām. Kā mazināt šo enerģiju sevī un savos darbiniekos – atbildes un skaidrību sniedz izmaiņu paradoksālā teorija.

Apmācība ir paredzēta:

Organizācijas augstākā līmeņa vadībai

Organizācijas vidējā līmeņa vadībai

Mērķis

Attīstīt semināra dalībnieku izpratni par efektīvu sapulci – tās sagatavošanu, norisi un rezultātu apkopošanu

Dot ieskatu mērķu formulēšanā, iekļaujot ārējos uzstādījumus un personīgo motivāciju

Iepazīties ar izmaiņu paradoksālo teoriju un apgūt vadītāja uzdevumus izmaiņu procesa ieviešanas stadijās

Semināra tēmas

Šī ir uz procesu un uzņēmuma aktualitātēm orientēta praktiskā apmācība, izmantojot teoriju, praktiskos ilustratīvos un prasmju apguves vingrinājumus un reālo darba situāciju analīzi.

Kas ir sapulce?

Sapulces nozīme un jēga organizācijā.

Sapulces gaita, dokumentācija, organizācija.

Lomas sapulcē.

Veicinošo uzvedību veidi.

Problemātiskas uzvedības veidi sapulcēs.

Vēlamais sapulces rezultāts.

Lēmuma pieņemšana.

Konkrētas sapulces problēmas risināšanas piemērs.

Izmaiņu cikls un tā etapi individuālajā un organizācijas līmenī.

Izmaiņu paradoksālā teorija.

Polaritātes izmaiņu procesā.

Izmaiņu ieviešanas stadijas un izmaiņu ieviešanas procesa vadīšana.

Darbs ar izmaiņu aģentu pretestībām dažādās izmaiņu procesa fāzēs.

Informācijas ieguve un saturs mērķu nospraušanai - ierastās kļūdainās darbības.

Profesionālās un personīgās identitātes ietekme uz mērķu nospraušanu un plānošanu.

SMART princips mērķu definēšanā.

Mērķu kaskadēšana – stratēģiskie mērķi, struktūrvienības mērķi, individuālie mērķi.

Šī ir uz procesu un uzņēmuma aktualitātēm orientēta praktiskā apmācība, izmantojot teoriju, praktiskos ilustratīvos un prasmju apguves vingrinājumus un reālo darba situāciju analīzi.

Semināra ilgums ir 12 stundas (3×4 stundas). Semināra garums, tēmu klāsts un sadalījums pa daļām tiek pielāgots pasūtītāja iespējām un aktualitātēm.

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.

Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta licences Nr.  DIKS-21-62-ail.