Supervīzija

Supervīzija ir konsultatīvs process, kura laikā tiek apskatītas tēmas, kas skar klienta profesionālo darbību. Sertificēta profesionāļa pavadībā, klients paplašina savu redzējumu par sev svarīgām lietām un izstrādā stratēģiju un/vai rīcības plānu mērķu sasniegšanai. Supervīzijas mērķis ir izcelt cilvēkā svarīgākās īpašības un nianses, izveidot jaunu vai pilnveidot esošo tēlu, kā arī atklāt personības resursu priekšrocības un iespējas to apzināti pielietot.

Cilvēkam, esot iekšā sava biznesa ikdienas procesos, vislielāko izaicinājumu bieži sagādā situācijas redzējums no ārpuses, kas sevī slēpj pamatprincipus veiksmīgai biznesa attīstībai. Supervīzija ir vitāli svarīgs priekšnoteikums ikvienam biznesam!

Mūsu supervizori ir sertificēti speciālisti ar vairāk kā 20 gadu pieredzi praktiskajā psihoterapijā un biznesa vadībā.

Supervīzija ir paredzēta:

Organizācijas īpašniekiem

Organizāciju pārvaldes un uzraudzības iestādēm

Organizācijas valdei

Organizācijas personāla vadības nodaļai

Augstākā līmeņa vadībai

Īpaša statusa militārajām organizācijām

Organizācijas vidējā līmeņa vadībai

Jebkurai fiziskai personai

Ieguvumi

Organizācijas ieguvumi:

Uzlabota un iedarbīga personāla politika

Motivēti un lojāli darbinieki

Efektīvāka krīžu un sasāpējušu jautājumu risināšana

Paaugstināts klientu servisa līmenis

Palielināta klientu un sadarbības partneru lojalitāte

Precīza un pamatota uzņēmuma vai mērķa sasniegšanas ilgtermiņa un īstermiņa stratēģija

Personīgie ieguvumi:

Profesionālās efektivitātes paaugstināšanās

Personīgo resursu atklāšana un to apzināta pielietošana

Skaidra un pamatota lēmumu pieņemšana

Samazināts stresa un trauksmes līmenis ikdienā

Pārliecība par savu rīcību

Sevis ``šeit un tagad`` apzināšanās ikvienā situācijā

Biznesu apvienībai “Konsuls” liekama vienādības zīme ar kvalitāti un garantiju tam, ka semināru apmācības gaitā, individuālajās un grupas supervīzijās katrs dalībnieks un komanda kopumā iegūtu izpratnes padziļināšanu un tieši tās zināšanas, kuras ir nepieciešamas mūsu ikdienas profesionālajā darbībā.

Ivars Joelis,
SIA “LV Roads” valdes priekšsēdētājs

Aiga Liezere-Sillanpā,
“Storent Oy” (Somija) finanšu menedžere

Strādājot “Storent” meitas uzņēmumā Somijā par Finanšu nodaļas vadītāju, saskāros ar jauniem izaicinājumiem profesionālajā karjerā. Tā rezultāta meklēju profesionālu, ātru un efektīvu pakalpojumu savas personīgās izaugsmes nostiprināšanai. Mani atbalstīja “Storent” grupas uzņēmuma personāla vadītāja un izveidoja kontaktu ar Biznesu apvienību ``Konsuls``. Rezutāts mani pilnībā apmierināja un ieteiktu pakalpojumu citiem kolēģiem līdzīgā situācijā.

Supervīzijas process

Supervīzijas gaita ir veidota tā, lai rezultātā tiktu sasniegti klienta nospraustie un savstarpēji atrunātie mērķi. Supervīzijas process tiek balstīts uz klientam aktuālajiem jautājumiem, neskaidrībām vai šaubām, rodot motivētus un pielietojamus risinājumus.