GRŪTO SASKARSMES SITUĀCIJU RISINĀŠANAS PSIHOLOĢISKIE UN TAKTISKIE ASPEKTI

Aktīva, uz grupas dalībnieku resursiem un aktualitātēm orientēta praktiskā apmācība, izmantojot video tehniku, lekcijas, diskusijas, vingrinājumus un reālo darba situāciju analīzi.

Programmas mērķi:

Izprast „grūtību” un sarežģītu situāciju rašanās cēloņus un noteikt iemeslus, kas radījuši šos cēloņus

Novērtēt savas atbildības (vainas) objektivitāti sarežģīto un „grūto” situāciju izcelsmē

Apgūt Transakcijas analīzes personības teorijas pamatus

Apgūt padziļinātas praktiskās iemaņas darbam ar “grūtiem” klientiem un sarežģītām situācijām

Ieguvumi

Skaidra izpratne par sarežģītu un grūtu situāciju rašanās cēloņiem un personīgo atbildību to tapšanā

Izpratne par klientu, darbinieku, kolēģu un savas rīcības neapzinātajiem mērķiem un motīviem pēc Transakcijas analīzes personības teorijas

Prasmes ātri noorientēties sarežģīto un grūto situāciju izcelsmē un noteikt efektīvāko un optimālāko rīcības taktiku

Prasmes pielietot partnera uzvedības maiņas taktikas konstruktīvu attiecību nodrošināšanai

Psiholoģiskā noturība un pretdarbības prasmes manipulatīvās situācijās, saglabājot korporatīvo identitāti

Personības briedums

Programmas saturs

Profesionālo „grūtību” klasifikācija

Grūto” klientu, darbinieku tipi

“Grūto” klientu, darbinieku (augstprātīgi, nievājoši, agresīvi u.c.) uzvedības mērķu un motīvu raksturojums

Darbības stratēģijas un rīcības taktikas sadarbībā ar dažāda tipa “grūtajiem” klientiem, darbiniekiem

Konflikti, tā būtība, rašanās iemesli un rīcības taktikas konflikta risināšanas situācijās

Klientu, darbinieku apzinātās un neapzinātās manipulācijas un rīcības taktikas to novēršanai un nepieļaušanai

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.