Interesējošās personas izvērtēšana

Interesējošās personas izvērtēšana ir process, kura laikā tiek iegūta informācija par pasūtītājam zināmu, maz zināmu vai nezināmu personu. Persona tiek izvērtēta kontekstā ar pasūtītāja mērķiem, izmantojot vienīgi psiholoģijas un psihoterapijas teorijas. Sertificēti speciālisti iegūto informāciju analizē un sagatavo detalizētu aprakstu un rekomendācijas par interesējošo personu un tās potenciālu attiecībā pret pasūtītāja iespējām.

Personīgā izvērtēšana ir paredzēta:

Organizācijas īpašniekiem

Organizācijas vidējā līmeņa vadībai

Organizācijas valdei

Organizācijas personāla vadības nodaļai

Organizācijas augstākā līmeņa vadībai

Īpaša statusa militārajām organizācijām

Organizāciju pārvaldes un uzraudzības iestādēm

Jebkurai fiziskai personai

Ieguvumi

Organizācijas ieguvumi:

Prognozējama interesējošā persona

Skaidri sadarbības principi un modeļi ar interesējošo personu

Iespēja būt vienmēr soli priekšā!

Personīgie ieguvumi:

Ātrāka un precīzāka lēmumu pieņemšana

Efektīva un viegli īstenojama komunikācija ar interesējošo personu

Izvērtēšanas process

Izvērtēšanas process ir individuāli pielāgojams un adaptējams vadoties no pasūtītāja mērķiem un pieejamajiem resursiem, piemēram, laika vai vides. Visbiežāk process sastāv no:

Interesējošās personas intervijas/-ām ar profesionāli

Saistīto lietvedības materiālu izvērtēšanas

Rīcības un reakciju novērošanas interesējošajā vidē

Publiski pieejamās informācijas analīzes

Ir pielietojami arī citi informācijas ieguves avoti, kuri tiek saskaņoti ar pasūtītāju un pielāgojami katrai situācijai atsevišķi.

Interesējošās personas izvērtēšanas cena : €600 (1 cilvēks)

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.