Profesionāla saskarsme

Apmācību programmas mērķis ir izvērtēt darbinieku esošās un nepieciešamās zināšanas un prasmes darba pienākumu veikšanai, iegūt sistēmas izpratni par savstarpējās mijiedarbības, uztveres un attiecību veidošanās procesiem, apzināt darbinieku raksturīgākās kļūdas un rīcības neprecizitātes ikdienas darbā, pilnveidot zināšanas un prasmes profesionālā saskarsmē un apzinātā attiecību veidošanā un uzturēšanā.

Semināra ietvaros tiek pielietota aktīva uz semināra dalībnieku profesionālām aktualitātēm un personīgiem resursiem orientēta praktiskā apmācība ar lekcijām, vingrinājumiem, modelētām darba situācijām un video treniņu.

Apmācība līderismā ir paredzēta:

Organizācijas augstākā līmeņa vadībai

Klientu servisa profesionāļiem

Organizācijas vidējā līmeņa vadībai

Klientu un partneru attiecību vadītājiem

Pārdošanas profesionāļiem

Banku darbiniekiem

Ieguvumi

Organizācijas ieguvumi:

Augsti kvalificēti speciālisti

Paaugstināta darbinieku un klientu lojalitāte

Pozitīvs iekšējais mikroklimats

Rezultatīvas darījumu pārrunas

Personīgie ieguvumi:

Uzlabotas profesionālās komunikācijas prasmes

Spēja veidot produktīvas ilgtermiņa attiecības

Savu un sarunas partneru emociju vadīšana

Skaidra profesionālā identitāte

Programmas saturs

Apmācību programma tiek  individuāli pielāgota, lai precīzi atbilstu pasūtītāja mērķiem. Šī apmācību programma tiek balstīta uz šādām tēmām:

Savstarpējās uztveres un mijiedarbības procesi un to nozīme

Saskarsmes cikls, tā etapi un darbinieka uzdevumi tajos

Raksturīgākās saskarsmes kļūdas un to sekas

Profesionālo un personīgo attiecību veidošanas un uzturēšanas principi

Maldīgie priekšstati un stereotipi par attiecību veidošanu

Neapzinātās manipulācijas un pašmanipulācijas mijiedarbības procesos

Profesionālo un sociālo priekšstatu, uzskatu un ideju „domu” kļūdas

Adekvāta un apzināta kontakta veidošana un uzturēšana sarunas procesā

Savu un sarunas partneru emociju apzināšanās un efektīva to vadīšana

Personības identitāte un tās ietekme uz profesionālo izaugsmi

Apmācībās pavadītās dienas ir mainījušas manu attieksmi pret darbu, darbiniekiem, biznesa partneriem uz labāko pusi. Es jau tā mīlēju savu darbu, tagad mana mīlestība kļuva vēl „stiprāka”. Man ļoti patika, ka viss tika organizēts labā līmenī, mierīgā tempā, bez steigas un stresa.

Valentīna Laskutina
DM Transport

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.