MĒRĶTIECĪGU ATTIECĪBU VEIDOŠANA UN UZTURĒŠANA AR KLIENTIEM, DARBINIEKIEM UN KOLĒĢIEM

Aktīva uz grupas dalībnieku resursiem un aktualitātēm orientēta praktiskā apmācība, izmantojot video tehniku, lekcijas, diskusijas, vingrinājumus un reālo darba situāciju analīzi.

Programmas mērķi:

Dot zināšanas un izpratni par vadīšanas sistēmu un tās principiem;

Apzināt vadītāju esošos un trūkstošos zināšanu un prasmju resursus personālvadībā un savstarpējā sadarbībā starp struktūrvienībām un projekta komandā

Apzināt vadītāju un speciālistu zināšanas, prasmes un iemaņas attiecību veidošanā un uzturēšanā ar klientiem, pasūtītājiem un kolēģiem

Izvērtēt esošo profesionālo resursu neprecizitātes, aplamības un neefektīvās rīcības, kas samazina darba efektivitāti un projekta rezultātus

Sniegt sistēmas izpratni par neefektivitātes cēloņiem un to novēršanas metodēm

Pilnveidot prasmes un iemaņas organizēt un vadīt apzinātu attiecību veidošanas, uzturēšanas un sadarbības procesus

Ieguvumi

Prasmes mērķtiecīgi veidot un uzturēt vēlamās attiecības ar klientiem, kolēģiem, darbiniekiem, un formēt vēlamās attieksmes pret sarunas tēmu

Prasme analizēt sarunas procesu, noteikt sev raksturīgākās neprecizitātes un tās novērst

Programmas saturs

Vadīšanas attiecību būtība un to organizatoriskie veidi

Vispārējās un specifiskās vadīšanas funkcijas

Vadīšanas cikls un tā posmi

Profesionāla saskarsme sarunas procesā, raksturīgākās speciālistu kļūdas un paredzamās grūtības – kā neiešaut sev kājā un nevainot par to citus

Neveiksmīgu attiecību veidošanas iemesli

Vadītāju profesionālā un personīgā identitāte un to ietekme uz efektīvu uz racionālu darbu

Ilgtermiņa attiecību veidošanas stratēģija un taktikas

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.