Personīgā izvērtēšana

Personīgā izvērtēšana ir process, kura laikā tiek iegūta informācija par indivīda personības resursiem, iezīmēm, personīgo un profesionālo potenciālu. Sertificēti speciālisti iegūto informāciju analizē un sagatavo detalizētu aprakstu, balstoties uz projekta sākumā noteiktajiem mērķiem.

Personīgā izvērtēšana ir paredzēta:

Organizācijas īpašniekiem

Organizācijas valdei

Organizācijas augstākā līmeņa vadībai

Jebkurai fiziskai personai

Ieguvumi

Organizācijas ieguvumi:

Prognozējama indivīda personīgā un profesionālā attīstība

Indivīda neatklātā loma organizācijā

Plašākas izvēles iespējas stratēģijas izveidē

Personīgie ieguvumi:

Nostiprināt personīgo identitāti

Apzināties savas iespējas un riskus

Veicināt savu personīgo un profesionālo progresu

Izvērtēšanas process

Izvērtēšanas process ir individuāli pielāgojams un adaptējams vadoties no pasūtītāja mērķiem un pieejamajiem resursiem, piemēram, laika vai vides. Visbiežāk process sastāv no:

Klātienes intervijas/-ām ar profesionāli

Profesionālās vai privātās (brīvprātīgas) korespondences izvērtēšanas

Saistīto lietvedības materiālu izvērtēšanas

Rīcības un reakciju novērošanas interesējošajā vidē

Ir pielietojami arī citi informācijas ieguves avoti, kuri tiek saskaņoti ar pasūtītāju un pielāgojami katrai situācijai atsevišķi.

Personīgās izvērtēšanas cena : €550 (1 cilvēkam)

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.