Komandas veidošana

“Sarežģītas sistēmas tiecas izrādīt pretdarbību pašas savai darbībai!”

Praktiskā apmācība sniedz sistēmas izpratni par struktūrvienībā, komandā, darba grupā vai apvienībā notiekošajiem procesiem un to savstarpējo mijiedarbību. Tā sniedz zināšanas, prasmes un iemaņas saliedēta kolektīva vadīšanā un pozitīvas darba atmosfēras uzturēšanā atbilstoši personāla resursiem un organizācijas vadības stratēģijai. Apmācību ietvaros tiek pilnveidotas prasmes un iemaņas adekvāti un veselīgi funkcionējošas un savā darbā efektīvas komandas izveidei. Tiek sniegtas zināšanas, lai palīdzētu darba grupai pašnoteikties un izveidoties, kā komandai ar noteiktu strukturāli-funkcionālo modeli un savstarpējās mijiedarbības principiem, kas nodrošinātu izvirzīto mērķu izpildi.

Apmācība līderismā ir paredzēta:

Organizācijas augstākā līmeņa vadībai

Politiskajām figūrām

Organizācijas vidējā līmeņa vadībai

Militāra rakstura organizāciju dalībniekiem

Grupas / komandas / vienības vadībai

Sporta organizāciju dalībniekiem

Projektu vadītājiem

Personāla vadībai

Ieguvumi

Organizācijas ieguvumi:

Saliedēta komanda

Mērķi sasniegt spējīga komanda

Precīza komandas biedru/darbinieku atlase

Efektīva personāla motivēšanas sistēma

Personīgie ieguvumi:

Efektīvas saskarsmes prasmes

Konfliktsituāciju efektīva risināšana

Precīzas atgriezeniskās saites veidošana

Komandas adekvāta novērtēšana

Līderisma prasmju pilnveidošana

Programmas saturs

Apmācību programma tiek  individuāli pielāgota, lai precīzi atbilstu pasūtītāja mērķiem. Šī apmācību programma tiek balstīta uz šādām tēmām:

Pozitīva saskarsmes procesa veidošanas nozīme komandas veidošanā

Vadības stili, process un tā etapi

Komandas darba pamatprincipi

Komandas veidošanas stadijas un vadītāja uzdevumi tajās

Motivēšanas instrumenti un darbinieku individuālā motivēšana

Komandas identitātes veidošana

Orientācija darbinieku vajadzībās, vēlmēs un motīvos

Darbinieku motīvu zonas

Deleģēšanas pamatprincipi un deleģēšanas līmeņi

Kontroles nozīme un tās realizācija

Apmācībās pavadītās dienas ir mainījušas manu attieksmi pret darbu, darbiniekiem, biznesa partneriem uz labāko pusi. Es jau tā mīlēju savu darbu, tagad mana mīlestība kļuva vēl „stiprāka”. Man ļoti patika, ka viss tika organizēts labā līmenī, mierīgā tempā, bez steigas un stresa.

Valentīna Laskutina
DM Transport

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.