Organizācijas attīstība

Praktiskā apmācība organizāciju attīstībai ir veidota, lai attīstītu valsts un privāto uzņēmumu, dažāda rakstura un profila organizāciju rīcībā esošos resursus un panāktu to visefektīvāko pielietojumu mērķu sasniegšanā. Piedāvājam sekojošas apmācību tēmas:

Pārdošana

Kā pārdot efektīvi?

Iekšējo treneru sagatavošana

Kā paaugstināt iekšējo treneru spējas un zināšanas?

Klientu serviss

Kā sasniegt visaugstāko klientu apkalpošanas līmeni?

Pārmaiņu vadība

Kā efektīvi organizēt pārmaiņu vadību?

Profesionāla saskarsme

Kā izveidot un uzturēt ilglaicīgas attiecības?

Viedā pārvaldīšana

Ko nozīmē organizācijas viedā pārvaldīšana?

Apmācību process

Apmācību process tiek veidots vadoties no organizācijas mērķiem un sagaidāmajiem ieguvumiem. Apmācību risinājums var tikt veidots, lai iekļautos vienā dienā vai kā komplekss ilgtermiņa risinājums vairāku dienu, nedēļu vai gadu garumā. Katrs projekts sastāv no sekojošiem etapiem:

  • Esošās situācijas izvērtēšana organizācijā
  • Organizācijas apmācību mērķu noskaidrošana
  • Pielāgotas apmācību programmas izstrāde
  • Apmācību projekta īstenošana
  • Atgriezeniskās saites veidošana
  • Tālākā organizācijas attīstības plāna veidošana (pēc izvēles)

Programma sastāv no:

Praktiskā darba0%
Diskusijām0%
Teorijas0%

Eva Fadejeva,
AS “RIX Technologies” valdes priekšsēdētāja

Uzņēmumā katra kolēģa intelektuālais pienesums ir vērtība. Zināšanas ir tās, kuras stiprina komandu un vairo vēlmi tiekties pēc izcilības. Izciliem uzņēmuma vadītājiem izcilas izglītības iespējas!
Esmu līderis uzņēmumā, kurš var lepoties ar zinošiem un talantīgiem darbiniekiem. Mums ir lieliska komanda, jo neesam taupījuši resursus viņu izglītošanai. Biznesu apvienība “Konsuls” ir mūsu zināšanu sabiedrotais “Eco Baltia vide” mērķu sasniegšanai pašpilnveides jomā. Mācīties ir racionāla nepieciešamība! Ja jums ir par dārgu zināšanas, pamēģiniet nezināšanu!

Māris Simanovičs,
AS “Eco Baltia grupa” valdes priekšsēdētājs

Mūs izvēlas

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.