Iekšējo treneru sagatavošana

Organizācijas iekšējo treneru sagatavošanas ietvaros, balstoties uz noteiktu metodoloģiju, tiek izveidota specializēta un adoptēta apmācību programma, kuras noslēgumā organizācijas darbinieki var strādāt pasniedzēju režīmā. Treneri uzzina, ko mācīt un kāpēc mācīt noteikto tēmu ietvaros, kā arī kā rīkoties nestandarta situācijās vai tēmās un darbinieku aktualitātēs, kas ir ārpus, bet tajā pašā laikā ir ļoti tuvu esošajai programmai.

Apmācība līderismā ir paredzēta:

Personālvadības nodaļai

Iekšējās attīstības nodaļai

Iekšējo apmācību organizēšanas speciālistiem

Apmācību kompānijām

Organizācijas ieguvumi

Profesionāli sagatavots treneris

Inovatīvas apmācību pieejas

Precīzi problemātikai izstrādātas apmācības

Efektīvi izmantoti iekšējie resursi

Šie nav ikdienišķi personālvadības vai pārdošanas semināri, kur lielā mērā klausītāji uzzina jau zināmas lietas, standartu visiem. Šajos semināros būtiskas ir divas lietas - kursu vadītāji, kas ir spējīgi psihoterapeiti un cilvēku pārzinātāji kā arī programma, kas ir dinamiska. Ieguvums katram apmeklētājam ir ļoti personisks un konkrētā situācijā konkrētam cilvēkam izmantojams.

Reinis Ceplis,
GOOD HEALTH, LTD

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.