Antimanipulācijas

Konsultācijas antimanipulācijas spēju paaugstināšanā ir veidotas, lai sniegtu zināšanas un praktiski pielietojamas metodes sadzīvē un profesionālajā vidē valdošo manipulāciju novēršanā.

Konsultācijas antimanipulācijās ir domātas ikvienai fiziskai personai, kura vēlas gūt brīvību un neatkarību savu lēmumu pieņemšanā un īstenošanā.

Ieguvumi

Pielietojamas antimanipulācijas metodes

Brīvība domās un lēmumos

Spēja viegli atpazīt manipulācijas

Skaidri manipulāciju veidošanās apstākļi

Izpratne par savām sajūtām

Skaidri informācijas uztveri ietekmējošie faktori

Konsultāciju process

Konsultācijas sastāv no:

Praktiskajām lekcijām

Konsultācijām

Diskusijām

Rekomendācijām