Manipulācijas vadībā

“Lai pieņemtu dabiskus lēmumus ir  nepieciešams ģeniāls pulkvedis.”

Apmācību ietvaros tiek veidota padziļināta izpratne par psiholoģiskajā manipulācijām un to pielietošanu vadībā. Tiek sniegtas zināšanas par dažādām manipulācijas metodēm, ar kurām iedarboties uz cilvēka prātu un instinktiem. Kā arī par antimanipulācijas metodēm, lai atbrīvotos no pret pašu īstenotām manipulācijām.

Apmācība līderismā ir paredzēta:

Organizācijas augstākā līmeņa vadībai

Politiskajām figūrām

Organizācijas vidējā līmeņa vadībai

Projektu vadītājiem

Grupas / komandas / vienības vadībai

Jebkurai fiziskai personai

Ieguvumi

Organizācijas ieguvumi:

Pieaug darbinieku motivācijas līmenis

Uzlabota darbu izpildes kvalitāte

Attīstīts darbinieku potenciāls

Straujāks organizācijas izaugsmes temps

Personīgie ieguvumi:

Atpazīt savas un apkārtējo manipulācijas

Patstāvība un brīvprātība lēmumu pieņemšanā

Programmas saturs

Apmācību programma tiek  individuāli pielāgota, lai precīzi atbilstu pasūtītāja mērķiem. Šī apmācību programma tiek balstīta uz šādām tēmām:

Manipulāciju atpazīšana

Aseratīvā uzvedība

Manipulācijas tehniskas

Šie nav ikdienišķi personālvadības vai pārdošanas semināri, kur lielā mērā klausītāji uzzina jau zināmas lietas, standartu visiem. Šajos semināros būtiskas ir divas lietas - kursu vadītāji, kas ir spējīgi psihoterapeiti un cilvēku pārzinātāji kā arī programma, kas ir dinamiska. Ieguvums katram apmeklētājam ir ļoti personisks un konkrētā situācijā konkrētam cilvēkam izmantojams.

Reinis Ceplis,
GOOD HEALTH, LTD

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.