Kritiskā domāšana

Apmācība kritiskajā domāšanā trenē domāšanas veidu, kura laikā tiek analizēta un interpretēta informācija, atbilstoši patiesajam mērķim. Apmācību ietvaros tiek atklāti un pilnveidoti intelektuāli kritēriji, kas liek informāciju uztvert, apstrādāt un pielietot, lai pieņemtu pamatotu lēmumu.

Apmācība līderismā ir paredzēta:

Organizācijas īpašniekiem

Grupas / komandas / vienības vadībai

Kontroles un pārraudzības institūcijām

Projektu vadītājiem

Organizācijas augstākā līmeņa vadībai

Militāra rakstura organizāciju dalībniekiem

Organizācijas vidējā līmeņa vadībai

Jebkurai fiziskai personai

Ieguvumi

Organizācijas ieguvumi:

Uzlabots lēmumu pieņemšanas process

Samazināts maldīšanās risks rīcībā

Veiksmīga pārmaiņu vadība

Mērķus sasniegt spējīgs darbinieks

Personīgie ieguvumi:

Vieglāk saskatāmas kopsakarības informācijas laukā

Uz mērķi balstīts individuāls domāšanas veids

Patieso argumentu atpazīšana, veidošana un novērtēšana

Ātri uztverams informācijas konteksts

Radošas spriedumu veidošanas metodes

Jaunas informācijas iegūšanas metodes un tās pielietojums

Programmas saturs

Apmācību programma tiek  individuāli pielāgota, lai precīzi atbilstu pasūtītāja mērķiem. Šī apmācību programma tiek balstīta uz šādām tēmām:

Domāšanas veidi

Domāšanas kļūdas un to novēršana

Apmācībās pavadītās dienas ir mainījušas manu attieksmi pret darbu, darbiniekiem, biznesa partneriem uz labāko pusi. Es jau tā mīlēju savu darbu, tagad mana mīlestība kļuva vēl „stiprāka”. Man ļoti patika, ka viss tika organizēts labā līmenī, mierīgā tempā, bez steigas un stresa.

Valentīna Laskutina
DM Transport

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.