Biznesu apvienība KONSUL’S

Biznesa apmācības. Korporatīvie un atklātie semināri. Uzņēmējdarbības un privātā psihoterapija. Izaugsmes konsultācijas.

ORGANIZĀCIJAS ATTĪSTĪBAI

Apmācību moduļi organizācijas attīstības nodrošināšanai

KOMANDAS ATTĪSTĪBAI

Apmācību moduļi komandas attīstības nodrošināšanai

VADĪTĀJU ATTĪSTĪBAI

Apmācību moduļi vadītāju attīstības nodrošināšanai

PERSONĪBAS PORTRETA IZSTRĀDE

Personības portreta izstrāde par interesējošo personu vai organizāciju

KONSULTĀCIJAS

Uzņēmējdarbības un individuālā psihoterapija

PERSONĪBAS IZAUGSME

Personības izaugsmes semināri un supervīzija

Individuāla pieeja. Unikāla, uz psihoterapeitiskajām teorijām balstīta apmācību metodoloģija. Prognozējams rezultāts.

MŪSU VADOŠIE SPECIĀLISTI

AGRIS GRAVA

Biznesu apvienības KONSUL’S vadošais konsultants. Agris uzņēmējdarbības konsultāciju nozarē darbojas vairāk nekā 20 gadus. Šajā laikā viņš ir realizējis apmācību programmas un konsultāciju produktus vadošajiem uzņēmumiem un organizācijām Latvijā un Austrumeiropā. Savā apmācību pieejā Agris apvieno modernākās biznesa vadības metodes ar praktiskās psiholoģijas iespējām, panākot vienmērīgu un līdzsvarotu dalībnieku profesionālo un personīgo izaugsmi.

EVELĪNA GRAVA

Biznesu apvienības KONSUL’S Mācību centra direktore. Vairāk nekā 25 gadus Evelīna darbojas kā pašizaugsmes konsultante un psihoterapeite. Evelīnas individuālās konsultācijas organizācijas izmanto krīzes situācijās, pārmaiņu procesu vadībā, konkurentu monitoringā, uzņēmuma attīstībā un personības portretu sastādīšanā. Viņa ir vairāku profesionālās un personīgās izaugsmes apmācību programmu autore. Autorprogramma “Psiholoģiskā spiegošana” ir atpazīstamākais zīmols jau vairākus gadus.

KLIENTU ATSAUKSMES