Antimanipulācijas biznesā

Licencēts un ar autortiesībām aizsargāts konsultatīvi izglītojošs apmācību projekts “Antimanipulācijas biznesā” ir paredzēts uzņēmumiem, kuri vēlas iegūt precīzu un objektīvu informāciju par savu darbinieku profesionālās darbības efektivitāti, spējām un iespējām, personīgām ambīcijām, perspektīvi un lojalitāti lielu un atbildīgu projektu realizācijā. Kā arī tiem, kuri vēlas paplašināt informācijas iegūšanas veidus par sev interesējošu uzņēmumu, organizāciju, projektu vai sadarbības partneri.

Konsultatīvi izglītojošais apmācību projekts padziļina speciālistu izpratni par biznesa procesiem (pārdošana, sadarbība, projektu vadība, u.c.), kā arī palīdz gūt objektīvu informāciju, skaidrību un kontroli pār aktuālo darba situāciju un tās raksturojošiem apstākļiem. Tas dod iespēju noteikt precīzu un efektīvu rīcības scenāriju mērķu sasniegšanai jau pirms darbības uzsākšanas.

Apmācību projekts “Antimanipulācijas biznesā” ir paredzēts:

Organizācijas īpašniekiem

Projektu vadītājiem

Organizācijas augstākā līmeņa vadībai

Grupas / komandas / nodaļas vadībai

Organizācijas vidējā līmeņa vadībai

Jebkurai fiziskai personai

Ieguvumi

Prasmes mērķtiecīgi un apzināti izzināt interesējošo personu vai organizāciju (ārpus ierastajiem sociāli stereotipizētajiem izziņas rāmjiem), neizmantojot sociālos tīklus un citus publiski pieejamos informācijas avotus

Prasme noteikt sadarbības stratēģiju un efektīvākās rīcības taktikas sev vēlamo rezultātu nodrošināšanai sadarbībā ar interesējošo personu

Prasme izzināt un objektīvi izvērtēt organizācijas funkcionēšanas stiprās un vājās vietas balstoties uz vidējā vai augstākā vadības līmeņa, vai speciālista personības portretu

Kontrole pār konfliktsituāciju un emocijām

Apzinātas un padziļinātas pasaules uztveres un izziņas prasmes

Spēja ātri un precīzi pieņemt lēmumus

Spēja precīzi pielietot resursus atbilstoši videi un situācijai

Interesējošās personas uztveres mehānismu un domāšanas algoritmu izpratne

Pilnveidota neapzināti iegūtās informācijas apzināta analīze (racionālā intuīcija)

Apmācību projekta saturs

Konsultatīvi izglītojošā apmācību projekta “Antimanipulācija biznesā” apjoms ir 32h, kur viena apmācību diena ilgst 8h, kopā 4 apmācību dienas. Projektā ir iekļauti sekojoši apmācību etapi:

Manipulāciju un antimanipulāciju praktiskās metodes
 • Manipulāciju veidi, formas un izpausmes biznesa vidē
 • Speciālistu zināšanu, pieredzes un attieksmju ietekme uz spēju uztver un atpazīt manipulācijas
 • Jaunās informācijas pārvēršana zināšanās, zināšanu pārvēršana prasmēs
 • Psihoemocionālās pretestības mehānismi jaunas, neierastas, grūti aptveramas informācijas uztveršanā
 • “Tiešā” un “netiešā” pasaules izzināšana
Biznesa procesos iesaistīto dalībnieku patieso mērķu noteikšana
 • Kontaktu uzturēšanas etapi
 • Apzināta iegūtās informācijas izvērtēšana
 • Informācijas uztveri ietekmējošie faktori
 • Speciālistu personīgie ierobežojumi un to novēršana informācijas iegūšanas un apstrādes procesā
Personības mijiedarbības likumi
 • Uztveres fenomeni
 • Cilvēku savstarpējās mijiedarbības procesi
 • Apzinātās un neapzinātās manipulācijas mijiedarbības procesos
 • Pašmanipulācijas mijiedarbības
 • Formālā un neformālā informācijas apmaiņa
 • Komunikācijas sabotieri – mērķi un ietekme
Biznesa procesos esošo personu psiholoģiskā portreta modelēšana
 • Iesaistītās personās profesionālie un personīgie resursi
 • Personības resursu potenciāla izvērtēšana
 • Personības ierobežojumi un to ietekme uz efektīvu biznesa procesu vadību
 • Personības ierobežojumu ietekme uz noturību pret manipulācījām
 • Antimanipulatīvās prasmes, spējas un talanti, to pielietojums praksē

Apmācību projekta ietvars

Cena: 270 EUR par 1 apmācību dienu vienam cilvēkam.

Kopējā apmācību projekta cena: 1080 EUR vienam cilvēkam.

Cenā iekļauts:

 • Apmācības – unikāla metodoloģija
 • Divi pasniedzēji
 • Pusdienas
 • Brokastis
 • Kafijas pauzes
 • Izdales materiāli

Antimanipulācijas ir vienīgais inteliģentais un humānais veids, lai nenonāktu manipulācijās un maldīgu priekšstatu ietekmē. Tas ir visātrākais veids, lai uztvertu patiesi būtisko informāciju.  

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.