Projektu vadība

Konsultācijas IT projektu vadībā ir veidotas, lai atbildētu uz jautājumiem, kas saistīti ar biznesa sistēmu (ERP, CRM, WHM, u.c.) izvēli, izstrādi, ieviešanu, uzturēšanu un attīstīšanu.

Konsultācijas aptver sekojošus tematus:

IT projektu vadība no A līdz Z

Biznesa sistēmu un piegādātāju izvēle

Projekta komandas vadība

Biznesa sistēmu attīstīšana

Pārmaiņu vadība

Konsultācijas IT projektu vadībā ir paredzētas:

Augstākā līmeņa vadībai

Projektu vadītājiem

Vidējā līmeņa vadībai

Biznesa vadības sistēmu piegādātājiem

Organizācijas IT nodaļai

Ieguvumi

Pārliecība par biznesa sistēmas/pakalpojumu atbilstību gaidām

Skaidrība par organizācijas/projekta procesu organizēšanu un sakārtošanu

Objektīvs un reālistisks projekta novērtējums

Projekta resursu efektīvāks izlietojums

Skaidrība par projekta potenciālu sasniegt mērķi

Praktiski pielietojamas un iedarbīgas rekomendācijas