Pārmaiņu vadība

“Vadības mākslas pamatā ir izmaiņu veikšana. Izmaiņu veikšana ir radoša attieksme, pirms to ir paspējis paveikt kāds cits.”

Praktiskā apmācība sniedz sistēmas izpratni par izmaiņas procesa norises ciklu, tā etapiem un iepriekš paredzamajām grūtībām un tendencēm ieviešanas gaitā. Tiek apgūtas zināšanas, prasmes un iemaņas ieviest un vadīt pārmaiņu procesu organizācijas strukturāli – funkcionālajā un darbinieku psihosociālajā līmenī.

Apmācība līderismā ir paredzēta:

Organizācijas augstākā līmeņa vadībai

Politiskajām organizācijām

Organizācijas vidējā līmeņa vadībai

Militāra rakstura organizāciju dalībniekiem

Grupas / komandas / vienības vadībai

Projektu vadītājiem

Ieguvumi

Organizācijas ieguvumi:

Skaidra un spēcīga nākotnes vīzija

Veiksmīga pārmaiņu procesa virzība

Uzticama un profesionāla pārmaiņu vadības komanda

Savlaicīga procesu nepilnību novēršana

Personīgie ieguvumi:

Skaidri rīcības scenāriju pārmaiņu vadībai

Attīstītas komunikācijas prasmes mainīgā vidē

Mainīgās vides novērtēšana un prognozēšana

Programmas saturs

Apmācību programma tiek  individuāli pielāgota, lai precīzi atbilstu pasūtītāja mērķiem. Šī apmācību programma tiek balstīta uz šādām tēmām:

Izmaiņu cikls

Izmaiņu paradoksālā teorija

Izmaiņu ieviešanas stadijas

Izmaiņu ieviešanas process

Izmaiņu procesa polaritātes

Pārmaiņām atbilstoša korporatīvā vēstījuma izstrāde

Organizācijas reputācijas menedžments

Pārmaiņu projekta pārdošanas tehnoloģijas dažādu līmeņu darbiniekiem

Apmācībās pavadītās dienas ir mainījušas manu attieksmi pret darbu, darbiniekiem, biznesa partneriem uz labāko pusi. Es jau tā mīlēju savu darbu, tagad mana mīlestība kļuva vēl „stiprāka”. Man ļoti patika, ka viss tika organizēts labā līmenī, mierīgā tempā, bez steigas un stresa.

Valentīna Laskutina
DM Transport

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.