Komandas saliedēšana

Programmas mērķis ir izveidot pozitīvus, kompānijas korporatīvajai kultūrai atbilstošus starppersonālos un profesionālos mijiedarbības procesus komandā, pilnveidot komandas iekšējās sadarbības efektivitāti un integrēt komandā jaunos darbiniekus. Apmācībās izmantotā metode ir uz darbinieku aktualitātēm orientēta problēmsituāciju analīze un risinājumu variantu izstrāde, risinājumu variantu aprobācija praktiskos vingrinājumos, sociālpsiholoģiskās spēlēs un individuālajās konsultācijās.

Apmācība līderismā ir paredzēta:

Organizācijas augstākā līmeņa vadībai

Personāla vadībai

Organizācijas vidējā līmeņa vadībai

Militāra rakstura organizāciju dalībniekiem

Grupas / komandas / vienības vadībai

Sporta organizāciju dalībniekiem

Ieguvumi

Organizācijas ieguvumi:

Paaugstināta iniciatīva komandā

Vienotība mērķu izpratnē un izpildē

Motivējoša atmosfēra komandā

Apmierināti un elastīgi darbinieki

Personīgie ieguvumi:

Racionāla konfliktu risināšana

Pilnīga iekļaušanās komandā

Paaugstināta motivācija darbam komandā

Paaugstināta emocionālā stabilitāte

Programmas saturs

Apmācību programma tiek  individuāli pielāgota, lai precīzi atbilstu pasūtītāja mērķiem. Šī apmācību programma tiek balstīta uz šādām tēmām:

“Smaga” un nomācoša psiholoģiskā atmosfēra kolektīvā

Nekonstruktīvi konflikti un emocionāli sakāpināti “kašķi”

Nepamatots individuālisms un norobežošanās no kolektīva

Spēcīga neformālo līderu ietekme un kolektīva dalīšanās apakšgrupās

Darbinieku savstarpējā konfrontācija un vadības boikotēšana

Vienotības trūkums un motivācijas krišanās

Formālisms un zema iniciatīva darba uzdevumu izpildē

Konstanta darbinieku neapmierinātība un kritiskums pret visu jauno

Šie nav ikdienišķi personālvadības vai pārdošanas semināri, kur lielā mērā klausītāji uzzina jau zināmas lietas, standartu visiem. Šajos semināros būtiskas ir divas lietas - kursu vadītāji, kas ir spējīgi psihoterapeiti un cilvēku pārzinātāji kā arī programma, kas ir dinamiska. Ieguvums katram apmeklētājam ir ļoti personisks un konkrētā situācijā konkrētam cilvēkam izmantojams.

Reinis Ceplis,
GOOD HEALTH, LTD

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.