Laika plānošana

Laiks ir cilvēkiem vistaisnīgāk iedalītais resurss, vienalga, kas tu esi, tev pieder precīzi 24 stundas diennaktī.

Apmācību ietvaros tiek trenētas vadītāju prasmes īstenot plānošanas procesu tiešā sasaistē ar izvirzīto mērķi. Kā izvēlēties piemērotāko stratēģiju plāna izstrādei? Kā veidot komunikāciju ar darbiniekiem plānai izpildei? Kā panākt un kontrolēt precīzu plānu izpildi?

Apmācība plānošanā ir paredzēta:

Organizācijas augstākā līmeņa vadībai

Ražošanas vadītājiem

Organizācijas vidējā līmeņa vadībai

Loģistikas vadītājiem

Grupas / komandas / vienības vadībai

Jebkurai fiziskai personai

Projektu vadītājiem

Ieguvumi

Organizācijas ieguvumi:

Paaugstināta darba produktivitāte

Resursu sabalansētība pret mērķiem

Ergonomiska darba vide

Pozitīvs mikroklimats darba vidē

Personīgie ieguvumi:

Spēja precīzi formulēt un nodalīt prioritātes

Uzlabotas darba organizēšanas prasmes

Spēja savlaicīgi pamanīt un novērst laika zudumus

Jauni darba kontroles mehānismi

Programmas saturs

Apmācību programma tiek  individuāli pielāgota, lai precīzi atbilstu pasūtītāja mērķiem. Šī apmācību programma tiek balstīta uz šādām tēmām:

Mērķu izvirzīšanas principi

Mērķu nodrošinošo uzdevumu noteikšana, sakārtošana pēc prioritātēm

Laika budžeta izpēte un plānošanas pamatprincipi

Darba plāna izpildes kritēriji

Efektīvas plānošana un laika vadīšanas traucēkļi

Izpildes kontroles instrumenti

Laika plānošanas praktiskie instrumenti

Apmācībās pavadītās dienas ir mainījušas manu attieksmi pret darbu, darbiniekiem, biznesa partneriem uz labāko pusi. Es jau tā mīlēju savu darbu, tagad mana mīlestība kļuva vēl „stiprāka”. Man ļoti patika, ka viss tika organizēts labā līmenī, mierīgā tempā, bez steigas un stresa.

Valentīna Laskutina
DM Transport

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.