Minimālās higiēnas prasības pārtikas un dzērienu rūpniecībā

Pieaugušo neformālā programma “Minimālās higiēnas prasības pārtikas un dzērienu rūpniecībā” 1) sniedz aktuālākās zināšanas par pārtikas, dzērienu apriti reglamentējošiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, kā arī to prasībām; 2) iepazīstina ar pārtikas un dzērienu ražotāju pienākumiem un atbildību; 3) sniedz izpratni par vispārīgās un īpašās higiēnas prasībām un pārtikas, dzērienu nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pamatprincipiem; 4) aktualizē pārtikas, dzērienu kvalitātes un nekaitīguma jēdzienus.

Programmas uzdevumi

Aktualizēt un apgūt šī brīža reglamentējošos normatīvos aktus un to prasības;

Apzināt un akcentēt jomas darbinieku kompetences, pienākumus un atbildības;

Gūt skaidrību, kādas ir minimālās higiēnas prasības nozarē un kāpēc tās ir svarīgi ievērot;

Attīstīt spēju izvērtēt aktuālās higiēnas prasības uzņēmumā;

Atsvaidzināt zināšanas un apgūt sfērā lietotos jēdzienus;

Apgūt standartu, kā arī reglamentējošo normatīvu principus, lai spētu izprast prasības un to vajadzību.

Programmas saturs

Apmācību laikā tiek aktualizētas zināšanas par minimālajām higiēnas prasībām nozarē. Dalībnieki pārzina pārtikas apriti regulējošos normatīvos aktus, kā arī spēj nodrošināt pārtikas nekaitīgumu, ievērojot higiēnas pasākumus.

Vispārīgais raksturojums par minimālajām higiēnas prasībām

1.1. Pārtikas un dzērienu apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasību raksturojums Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā.

1.2. Pārtikas, dzērienu uzņēmēju un ražotāju pienākumi un atbildība. Pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā.


Pārtikas un dzērienu kvalitāte un nekaitīgums

2.1. Pārtikas kvalitātes un nekaitīguma jēdzieni.
2.2. Izplatītāko pārtikas, dzērienu izraisītu slimību raksturojums.
2.3. Izplatītākie pārtikas, dzērienu piesārņošanas iemesli, piesārņojuma mehānismi un profilakses pasākumi piesārņojuma novēršanai.
 

Personāla higiēnas prasības. Pārtikas, dzērienu higiēna

3.1. Higiēnas prasības: vispārīgās un īpašās.
3.2. Laba higiēnas un laba ražošanas prakse pārtikas, dzērienu uzņēmumā.
3.3. Pārtikas, dzērienu nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pamatprincipi.

Tests, zināšanu pārbaude.

Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta licences Nr. DIKS-21-166-ail.

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.

MŪS IZVĒLAS