“Psiholoģiskā spiegošana” – antimanipulācijas

21. gs. uzņēmējdarbības kompetenču prioritāte

Ar autortiesībām aizsargātā konsultatīvā apmācību programma “Psiholoģiskā spiegošana” – antimanipulācijas ir paredzēta personībām, kuras vēlas iegūt precīzu un objektīvu informāciju par savām un apkārtējo cilvēku spējām un iespējām, personīgajām ambīcijām, potenciālu un pārējiem personības resursiem.  Efektīvāku domāšanas sistēmu var apgūt gan individuāli, gan korporatīvā grupā.

Uzņēmumi, kuru darbībā ir integrēta psiholoģiskā spiegošana, vienmēr kļūst par pelnošiem tirgus līderiem, kā arī veiksmīgi šo pozīciju saglabā. Turklāt šī ir iespēja attīstīt savu un komandas potenciālu līdz maksimumam! Pierādīts, ka ikkatram cilvēkam vēl ir pieejama ap 30% potenciāla rezerve.


Apmācību programma apgūšana būs ieguvums tiem, kuri vēlas paplašināt informācijas iegūšanas veidus par sev interesējošām personām, organizācijām vai projektiem. Kurss palīdz cilvēkam gūt skaidrību un kontroli pār situāciju un tās apstākļiem, rodot precīzus rīcības scenārijus pat pirms darbības uzsākšanas, procesa laikā un pēc tā. Tā ir iespēja mainiet prāta iestatījumus un nopelnīt vismaz 2,8 reizes vairāk!


Izpētīts, ka tikai 20% no visas pieejamās informācijas ir acīmredzama, bet 80% – pašam analizējama, sajūtama un interpretējama caur savām sajūtām, iztēli, pārdzīvojumiem un emocijām. Psiholoģiskā spiegošana paver iespēju sadzirdēt nepateikto.


Psiholoģiskās spiegošanas pamatā ir 20 gadu garumā izstrādāta un dzīvē pārbaudīta metodoloģija. Konkurējošā priekšrocība – ātrums un precizitāte, kādā veidā tiek sasniegts noteiktais mērķis. Rīki, kuri tiek integrēti ikdienas operējošajās darbībās, kļūst automātiski – attīstās domāšanas sistēma.

Psiholoģiskā spiegošana piedāvā apgūt maksimālu cilvēka psiholoģisko mehānismu pārzināšanu un uz mērķi bāzētu, apzinātu to pielietošanu kontekstā ar indivīda vai grupas psihoemocionālo resursu izvērtēšanu.

Apmācību projekts “Psiholoģiskā spiegošana. Antimanipulācijas” ir paredzēts:

Kompāniju īpašniekiem

Kompānijas augstākā un vidējā līmeņa vadības komandām

Projektu vadītājiem un projektu komandai

Jebkurai kompānijas struktūrvienībai

Pilngadīgām fiziskām personām

Ieguvumi

Identificēt apkārtējā vidē notiekošos procesus bez lieka stresa, emociju un stereotipu klātbūtnes

Paaugstināt psihoemocionālo sagatavotību dažādās dzīves situācijās

Mērķtiecīgāk pielietot komunikāciju kā izziņas avotu informācijas iegūšanai tiešā un netiešā saskarsmē

Nošķirt vērtīgo informāciju no nevērtīgās mērķa kontekstā

Ātri pārliecināties par iegūtās informācijas objektivitāti

Precīzi pielietot iegūto informāciju un maksimāli to pielietot praksē

Elastīgi identificēt sevi ar apkārtējo vidi

Apgūt un pielietot jaunas manipulācijas un anti-manipulācijas metodes

Saskatīt jaunas profesionālās priekšrocības individuāli un grupā

Risināt sarežģītas un neordināras situācijas, pielietojot psiholoģisko zināšanu priekšrocības

Apmācību projekta saturs

Konsultatīvās apmācību programmas “Psiholoģiskā spiegošana” antimanipulācijas apjoms ir 64 stundas, kur viena apmācību diena ilgst 8 stundas, kopā 8 apmācību dienas. Apmācību programmā ir iekļauti šādi apmācību etapi:

Spiegošanas teorētiski praktiskās metodikas
 • Hipotēzes, fakti un mīti par F. Perlza geštalta terapiju, K.G. Junga teorijas, Z. Freida seksuālā identitāte
 • Holistiskā apziņas paplašināšana
 • Psiholoģiski-emocionālie kontroles un pretestību mehānismi. Neapmulst un izvērtēt svarīgāko
 • Objektivitātes nošķiršana no subjektivitātes
Personības mijiedarbības likumi
 • Dzīves enerģijas un vērtību izvērtēšana
 • Patiesās informācijas atpazīšana un atlasīšana
 • Personības resursu testa izveide
Sarunas partnera patieso mērķu noteikšana
 • Vārdi ir jūtu simboli (cilvēks par sevi pasaka visu)
 • Mērķu un motīvu atpazīšana
 • Komunikācija vienam ar/ pret vienu
Interesējošās personas psiholoģiskā portreta izveide
 • Uzdevumu definēšana, lai sasniegtu jebkuru mērķi
 • Iespējamie ierobežojumi – jūsu spējas un potenciāls
 • Saskarsmes un informācijas iegūšanas veidi
Uzņēmumu un konkurentu izvērtēšana
 • Mērķa precizēšana. Individuālo motivējošo faktoru apzināšanās
 • Ierobežojumi personības resursu portreta izstrādē
 • Uzņēmuma vienotā organisma noformulēšana
Interesējošās grupas portreta izstrāde
 • Organizācijas organisma funkcionēšanas dinamika, prognozēšana, tendences un hipotēzes
 • Organizācijas potenciāls
 • Atbalsts un ignorēšana
Personību portreta apkopošana kontekstā ar iesaistītām personām
 • Atgriešanās pie mērķiem un vajadzībām
 • Teorētiskā apraksta un anketas sastādīšana
 • Secinājumu interpretēšana
Analizējamās personas, grupas rekomendāciju izstrāde
 • Veidi, trīs līmeņu sadalījums
 • Analizētāja drošība
 • Spējas, mērķi un intereses

Antimanipulācijas ir vienīgais inteliģentais un humānais veids, lai nenonāktu manipulācijās un maldīgu priekšstatu ietekmē. Tas ir visātrākais veids, lai uztvertu patiesi būtisko informāciju.  

Prasmīgā biznesā bez elementārām zināšanām rēķināt, plānot, radīt un organizēt tiek pielietotas arī tādas neizmērāmas prasmes, kā sajūtas, pieredze un iespējami pilnīga izpratne par apkārt notiekošo. Biznesu apvienības KONSUL'S profesionāļu pavadībā ar baudu var rast gan citādas pieejas ikdienišķiem biznesa procesiem, gan pilnīgi jaunus instrumentus savas personības un biznesa pilnveidošanai. Programma ``Psiholoģiskā spiegošana``, manuprāt, ir Biznesu apvienības KONSUL'S piedāvājuma kronis, ko novēlu ikvienam, kam darījumi ir dzīvesveids.

Gints Jaudzems, AS “Akvedukts” valdes loceklis, tirdzniecības vadītājs

Esi izcilība starp atzinībām!

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.