Argumentācija

Apmācība argumentēšanā trenē spējas veidot precīzu un iedarbīgu argumentāciju, kas balstīta uz 4 pamata komponentēm: izteiktais apgalvojums, secinājums, pierādījums un pamatojums. Apgūstot šo komponenšu savstarpējo mijiedarbību, tiek veidota argumentācija.

Apmācība līderismā ir paredzēta:

Organizācijas augstākā līmeņa vadībai

Politiskajām figūrām

Organizācijas vidējā līmeņa vadībai

Pārdošanas vadītājiem

Grupas / komandas / vienības vadībai

Jebkurai fiziskai personai

Ieguvumi

Organizācijas ieguvumi:

Mērķus sasniegt spējīgs darbinieks

Veiksmīgu darījumu pārrunu pieaugums

Pārdošanas apjoma pieaugums

Samazināts domstarpību līmenis lēmumu pieņemšanā

Paaugstināts klientu apmierinātības līmenis

Personīgie ieguvumi:

Precīza argumentācijas metožu noteikšana

Efektīva argumentācijas izveidošana

Orģinālas metodes oponenta argumentācijas pārvarēšanai

Uzlabotas uz mērķi balstītas komunikācijas prasmes

Apzinātāka emociju kontrolēšana

Programmas saturs

Apmācību programma tiek  individuāli pielāgota, lai precīzi atbilstu pasūtītāja mērķiem. Šī apmācību programma tiek balstīta uz šādām tēmām:

Pārliecinoši argumenti

Spekulatīvās argumentācijas metodes

Argumentācijas metodes

Šie nav ikdienišķi personālvadības vai pārdošanas semināri, kur lielā mērā klausītāji uzzina jau zināmas lietas, standartu visiem. Šajos semināros būtiskas ir divas lietas - kursu vadītāji, kas ir spējīgi psihoterapeiti un cilvēku pārzinātāji kā arī programma, kas ir dinamiska. Ieguvums katram apmeklētājam ir ļoti personisks un konkrētā situācijā konkrētam cilvēkam izmantojams.

Reinis Ceplis,
GOOD HEALTH, LTD

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.