Konfliktu vadība

“Ja tev ir vienīgi āmurs, visa pasaule līdzinās naglām!”

Praktiskā apmācība pilnveido prasmes un iemaņas, lai ātri un precīzi orientētos konfliktu būtībā, efektīvu risinājumu variantu noteikšanā un situāciju konstruktīvā atrisināšanā. Kā risināt iekšējos un, kā risināt ārējos konfliktus? Kāda ir efektīvākā rīcības taktika konflikta situācijās?

Apmācība līderismā ir paredzēta:

Organizācijas augstākā līmeņa vadībai

Politiskajām figūrām

Organizācijas vidējā līmeņa vadībai

Militāra rakstura organizāciju dalībniekiem

Grupas / komandas / vienības vadībai

Sporta organizāciju dalībniekiem

Projektu vadītājiem

Personāla vadībai

Ieguvumi

Organizācijas ieguvumi:

Mierīga un apmierināta komanda

Dažādotas konfliktu risināšanas stratēģijas

Savlaicīga konfliktu novēršana

Personīgie ieguvumi:

Pilnveidotas prasmes konstruktīvi rīkoties konfliktu situācijās

Attīstīta spēja vadīt savas emocijas

Paaugstināta psihoemocionālā noturība

Prasmes efektīvi mijiedarboties ar jebkura tipa cilvēkiem

Programmas saturs

Apmācību programma tiek  individuāli pielāgota, lai precīzi atbilstu pasūtītāja mērķiem. Šī apmācību programma tiek balstīta uz šādām tēmām:

Konfliktu un problēmsituāciju būtība un veidi

Organizācijas iekšējo konfliktu specifika

Sarežģītu un saspīlētu situāciju risināšana

Problēmsituāciju risināšanas hierarhija komandā

Konfliktregulējošās saskarsmes pamatprincipi

Profesionālo un starpprofesionālo konfliktu risināšanas līmeņi komandā

Konfliktā iesaistīto darbinieku motivēšana konflikta konstruktīvai risināšanai

Uzvedības taktikas un rīcības stratēģijas konflikta risināšanas procesā

Šie nav ikdienišķi personālvadības vai pārdošanas semināri, kur lielā mērā klausītāji uzzina jau zināmas lietas, standartu visiem. Šajos semināros būtiskas ir divas lietas - kursu vadītāji, kas ir spējīgi psihoterapeiti un cilvēku pārzinātāji kā arī programma, kas ir dinamiska. Ieguvums katram apmeklētājam ir ļoti personisks un konkrētā situācijā konkrētam cilvēkam izmantojams.

Reinis Ceplis,
GOOD HEALTH, LTD

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.