Kvalitātes procesu nozīme organizācijā

Pieaugušo neformālā programma “Kvalitātes procesu nozīme organizācijā” iepazīstina ar kvalitātes nozīmīgumu uzņēmumā vai organizācija, tā gūstot priekšstatu, kādas ir atšķirības starp procesiem un kvalitāti, kā arī gūstot izpratni par auditiem un dažādiem standartiem, to lomu un nepieciešamību.

Programmas uzdevumi

Gūt skaidrību, kas ir kvalitāte un kāpēc tā ir nozīmīga iekšējo procesu pārvaldībā;

Apgūt standartu, kā arī reglamentējošo normatīvu principus, lai spētu izprast prasības un to vajadzību;

Novērtēt aktuālos kvalitātes procesus organizācijā;

Attīstīt spēju ieviest korekcijas esošajos organizācijas procesos un veiksmīgi tos virzīt.

Programmas saturs

Apmācību laikā tiek aktualizētas zināšanas par kvalitatātes procesiem un tendencēm nozarē, turklāt apgūti paņēmieni savlaicīgi novērtēt un prognozēt riskus, tā novēršot kvalitātes procesu nepilnības. Dalībnieki iegūst prasmes un iemaņas, kā arī izvērtēt esošo kvalitātes sistēmu vai ieviest un attīstīt to, ņemot vērā uzņēmuma lielumu.

Kvalitāte: nozīme un tās nepieciešamība

Vai kvalitāti ir nepieciešams pilnveidot?

Starptautiskie kvalitātes standarti

Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta licences Nr. DIKS-21-164-ail.

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.

MŪS IZVĒLAS