Kvalitātes procesu nozīme organizācijā

Pieaugušo neformālā programma “Kvalitātes procesu nozīme organizācijā” iepazīstina ar kvalitātes nozīmīgumu uzņēmumā vai organizācija, tā gūstot priekšstatu, kādas ir atšķirības starp procesiem un kvalitāti, kā arī gūstot izpratni par auditiem un dažādiem standartiem, to lomu un nepieciešamību.

Programmas uzdevumi

Gūt skaidrību, kas ir kvalitāte un kāpēc tā ir nozīmīga iekšējo procesu pārvaldībā;

Izveidot pamatu kvalitātes vadības sistēmas uzsākšanai savā uzņēmumā vai organizācijā;

Novērtēt aktuālos kvalitātes procesus organizācijā;

Attīstīt spēju ieviest korekcijas esošajos organizācijas procesos un veiksmīgi tos virzīt.

Programmas saturs

Apmācību laikā tiek aktualizētas zināšanas par kvalitātes procesiem un tendencēm nozarē, turklāt apgūti paņēmieni savlaicīgi novērtēt un prognozēt riskus, tā novēršot kvalitātes procesu nepilnības. Dalībnieki iegūst prasmes un iemaņas, kā arī izvērtēt esošo kvalitātes sistēmu vai ieviest un attīstīt to, ņemot vērā uzņēmuma lielumu.

Kvalitāte: nozīme un tās nepieciešamība

Atšķirības: kvalitātes vadības sistēma un kvalitātes procesu vadība

Kāpēc kvalitātes vadības procesus nepieciešams pilnveidot?

Kvalitātes procesu nozīme frančīzes izveidošanā

Kā organiski realizēt kvalitātes vadības procesu ieviešanu: raksturīgākās pretestības; kā identificēt un novērtēt pretestības profesionālā un personīgā līmenī; komandas kopumā un darbinieku motivācija un ieinteresētība kvalitātes vadības procesu iniciēšanā un reālā uzturēšanā

Kvalitātes procesu loma: klientu un sadarbības partneru apmierinātības nodrošināšanai; konfliktsituāciju novēršanai – gan iekšēji, gan ārēji

Kvalitātes procesu nozīme jaunu pakalpojumu sniegšanā vai produktu veidošanā

Praktiskais darbs: struktūras veidošanas pamati (mugurkauls), izstrādājot reāli praksē pielietojam sava uzņēmuma vai organizācijas kvalitātes rokasgrāmatu

Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta licences Nr. DIKS-21-164-ail.

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.

MŪS IZVĒLAS