Komandas attīstība

Apmācību piedāvājums komandas attīstībai ir veidots, lai uzlabotu komandas, nodaļas, grupas un vienības efektivitāti un mērķu sasniegšanu. Piedāvājam sekojošas apmācību tēmas:

Komandas veidi

Kā sadarboties ar ikvienu komandu?

Komunikācija un saskarsme

Kāda ir visefektīvākā komunikācija un kā to izveidot?

Motivācijas sistēmas izstrāde

Kādas ir patiesās motivācijas metodes?

Konfliktu vadība

Kā produktīvi atrisināt ikvienu konfliktu?

Komandas saliedēšana

Kā izveidot un saglabāt vienotu komandu?

Komandas veidošana

Kā izveidot visefektīvāko komandu?

Apmācību process

Apmācību process tiek veidots vadoties no organizācijas mērķiem un sagaidāmajiem ieguvumiem. Apmācību risinājums var tikt veidots, lai iekļautos vienā dienā vai kā komplekss ilgtermiņa risinājums vairāku dienu, nedēļu vai gadu garumā. Katrs projekts sastāv no sekojošiem etapiem:

  • Esošās situācijas izvērtēšana organizācijā
  • Organizācijas apmācību mērķu noskaidrošana
  • Pielāgotas apmācību programmas izstrāde
  • Apmācību projekta īstenošana
  • Atgriezeniskās saites veidošana
  • Tālākā organizācijas attīstības plāna veidošana (pēc izvēles)

Programma sastāv no:

Praktiskā darba0%
Diskusijām0%
Teorijas0%
Darbojoties IT jomā, ir aktuāli organizēt vadītāja domāšanu tā, lai varētu konkurēt ar pārliecību. Dinamiskā biznesa vide ir aizraujoša, ja var realizēt un būt soli priekšā jauniem izaicinājumiem. Biznesu apvienības „Konsuls” mācībās iniciētie procesi stimulē apgūt un realizēt sevi ar lielāku jaudu biznesā.

Viesturs Bulāns,
“Helmes Latvia” valdes priekšsēdētājs, izpilddirektors

Sergejs Andrijevskis,
zobārsts implantologs, “Dental Art” klīnikas īpašnieks

Strādājot Latvijā un starptautiskā biznesa apritē, ir jāapvieno profesionālās zināšanas ar uzņēmējdarbību. Vienlīdz svarīgs ir darbs ar mūsu klīniku pacientiem un personālu. Biznesu apvienības “Konsuls” piedāvātais semināru, konsultāciju satura klāsts ir atbilstošs mūsdienu laikmetīgām prasībām. Vislabāk ir par to pārliecināties pašiem!
Radoša un individuāla pieeja tiem, kuri vēlas sasniegt augstākus mērķus un padziļinātāku izpratni par biznesa vides procesiem. Nestandarta risinājumi uzņēmumiem un to vadītājiem, kuri vēlas progresu un starptautisku atzinību.

Larisa Meitalova,
“VG Kvadra Pak” tirdzniecības direktore

Linda Baltiņa,
SIA „LDz apsardze” komercdirektore, valdes locekle

Ilggadējā sadarbība ar Biznesu apvienību “Konsuls” līdz šim mani nav pievīlusi. Lai citus mācītu, to ir jāgrib un jāmācās arī pašiem! “Konsuls” ir uzņēmums, kurš pats pilnveidojas. Zināšanas ir ikviena uzņēmuma pamatkapitāls. Lai mācītos, ir jāzina kur un ko mācītos. Biznesu apvienība “Konsuls” profesionāli palīdz noorientēties vajadzībās un viennozīmīgi veicina mērķa sasniegšanu - mūsdienīgi, ātri un kvalitatīvi radošā, ar jaunām idejām piepildītā vidē.

Mūs izvēlas

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.