Klientu serviss

“Ko dot klientam? Cik daudz un kādā veidā?”: atbildes uz šiem jautājumiem neslēpjas mūsu galvā, bet gan klienta uzvedībā.

Praktiskā apmācība sniedz sistēmas izpratni par klienta apkalpošanas un konsultēšanas procesu. Apmācību ietvaros tiek apgūtas zināšanas, prasmes un iemaņas darbam ar individuāliem un korporatīviem klientiem, izmantojot uz klientiem orientētu apkalpošanas ideoloģiju. Apmācība sniedz sistēmas izpratni par manipulāciju un konfliktu rašanās cēloņiem, kā arī ļauj apzināt situācijā iesaistītā darbinieka profesionālās grūtības rast risinājumus.

Apmācība līderismā ir paredzēta:

Pārdošanas vadītājiem

Klientu servisa darbiniekiem

Pārdošanas darbiniekiem

Klientu un partneru attiecību vadītājiem

Klientu servisa vadītājiem

Banku darbiniekiem

Ieguvumi

Organizācijas ieguvumi:

Apmierināts klients

Paaugstināts klientu lojalitātes līmenis

Uz klientu orientēta biznesa stratēģija

Līdzsvars starp klientu vajadzībām un organizācijas resursiem

Paaugstināta organizācijas vērtība un reputācija

Personīgie ieguvumi:

Precīza klienta/partnera vajadzību izpratne

Efektīvas komunikācijas prasmes klātienē, pa tālruni un rakstiski

Psihoemocionālās metodes “grūto” klientu apkalpošanā

Problēmsituāciju efektīva risināšana

Paaugstināta psihoemocionālā noturība

Programmas saturs

Apmācību programma tiek  individuāli pielāgota, lai precīzi atbilstu pasūtītāja mērķiem. Šī apmācību programma tiek balstīta uz šādām tēmām:

Profesionālā komunikācija darbā ar klientu

Saskarsmes cikls un tā etapi

Pakalpojumu un sadarbības veidu individuālā piedāvāšana

Uzņēmuma un produkta prezentācija

Klientu iebildumu un pretenziju pārvarēšana

“Grūto” klientu tipoloģija

Neadekvātas klientu uzvedība un ar to saistītā rīcība

Darbs ar klientu manipulācijām

Šie nav ikdienišķi personālvadības vai pārdošanas semināri, kur lielā mērā klausītāji uzzina jau zināmas lietas, standartu visiem. Šajos semināros būtiskas ir divas lietas - kursu vadītāji, kas ir spējīgi psihoterapeiti un cilvēku pārzinātāji kā arī programma, kas ir dinamiska. Ieguvums katram apmeklētājam ir ļoti personisks un konkrētā situācijā konkrētam cilvēkam izmantojams.

Reinis Ceplis,

GOOD HEALTH, LTD

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.