“Psiholoģiskā spiegošana” – antimanipulācijas®

1.līmenis

Programmas veids: pieaugušo neformālās izglītības programma.
Programmas nosaukums: “Psiholoģiskā spiegošana” – antimanipulācijas.
Izglītības programmas joma: sociālās un cilvēkrīcības zinātnes.
Izglītības programmas grupa: psiholoģija.
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: vēlama augstākā izglītība.
Programmas īstenošanas ilgums un apjoms: vismaz reizi mēnesī darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. Kopumā 64 stundas.
Programmas formāts: klātienē Mācību centra telpās. Ja klātienes mācības nav iespējamas, ievērojot aktuālo epidemioloģisko situāciju un valstī noteiktos ierobežojumus, – attālinātas mācības tiešsaistes platformā ZOOM.
Diploms: “Biznesu apvienības “Konsuls”” sertifikāts par 1. līmeņa apgūšanu.

Par apmācību 1. līmeni

Konsultatīvās apmācību programmas laikā apgūst maksimālu cilvēka psiholoģisko mehānismu pārzināšanu un uz mērķi bāzētu, apzinātu to pielietošanu kontekstā ar indivīda vai grupas psihoemocionālo resursu izvērtēšanu.
Psiholoģiskās spiegošanas pamatā ir 20 gadu garumā izstrādāta un dzīvē pārbaudīta metodoloģija. Konkurējošā priekšrocība – ātrums un precizitāte, kādā veidā tiek sasniegts noteiktais mērķis. Rīki, kuri tiek integrēti ikdienas operējošajās darbībās, kļūst automātiski – attīstās domāšanas sistēma.

APMĀCĪBU PROJEKTA SATURS

Konsultatīvās apmācību programmas “Psiholoģiskā spiegošana” antimanipulācijas apjoms ir 64 stundas, kur viena apmācību diena ilgst 8 stundas, kopā 8 apmācību dienas. Apmācību programmā ir iekļauti šādi apmācību etapi:

SPIEGOŠANAS TEORĒTISKI PRAKTISKĀS METODIKAS

Hipotēzes, fakti un mīti par F. Perlza geštalta terapiju, K.G. Junga teorijas, Z. Freida seksuālā identitāte

Holistiskā apziņas paplašināšana

Psiholoģiski-emocionālie kontroles un pretestību mehānismi. Neapmulst un izvērtēt svarīgāko

Objektivitātes nošķiršana no subjektivitātes

PERSONĪBAS MIJIEDARBĪBAS LIKUMI

Dzīves enerģijas un vērtību izvērtēšana

Patiesās informācijas atpazīšana un atlasīšana

Personības resursu testa izveide

SARUNAS PARTNERA PATIESO MĒRĶU NOTEIKŠANA

Vārdi ir jūtu simboli (cilvēks par sevi pasaka visu)

Mērķu un motīvu atpazīšana

Komunikācija vienam ar/ pret vienu

INTERESĒJOŠĀS PERSONAS PSIHOLOĢISKĀ PORTRETA IZVEIDE

Iespējamie ierobežojumi – jūsu spējas un potenciāls

Uzdevumu definēšana, lai sasniegtu jebkuru mērķi

Saskarsmes un informācijas iegūšanas veidi

UZŅĒMUMU UN KONKURENTU IZVĒRTĒŠANA

Mērķa precizēšana. Individuālo motivējošo faktoru apzināšanās

Ierobežojumi personības resursu portreta izstrādē

Uzņēmuma vienotā organisma noformulēšana

INTERESĒJOŠĀS GRUPAS PORTRETA IZSTRĀDE

Organizācijas organisma funkcionēšanas dinamika, prognozēšana, tendences un hipotēzes

Organizācijas potenciāls

Atbalsts un ignorēšana

PERSONĪBU PORTRETA APKOPOŠANA KONTEKSTĀ AR IESAISTĪTĀM PERSONĀM

Atgriešanās pie mērķiem un vajadzībām

Teorētiskā apraksta un anketas sastādīšana

Secinājumu interpretēšana

ANALIZĒJAMĀS PERSONAS, GRUPAS REKOMENDĀCIJU IZSTRĀDE

Spējas, mērķi un intereses

Analizētāja drošība

Veidi, trīs līmeņu sadalījums

APMĀCĪBU REZULTĀTI

Sekmīgi apgūstot apmācību 1. līmeni, jūs:

Spēsiet identificēt apkārtējā vidē notiekošos procesus bez lieka stresa, emociju un stereotipu klātbūtnes.

Paaugstināsiet psihoemocionālo sagatavotību dažādās dzīves situācijās.

Mērķtiecīgāk pielietosiet komunikāciju kā izziņas avotu informācijas iegūšanai tiešā un netiešā saskarsmē.

Nošķirsiet vērtīgo informāciju no nevērtīgās mērķa kontekstā.

Ātrāk pārliecināsieties par iegūtās informācijas objektivitāti.

Precīzāk pielietosiet iegūto informāciju un maksimāli to pielietosiet praksē.

Elastīgāk identificēsiet sevi ar apkārtējo vidi.

Apgūsiet un pielietosiet jaunas manipulācijas un antimanipulācijas metodes.

Saskatīsiet jaunas profesionālās priekšrocības individuāli un grupā.

Risināsiet sarežģītas un neordināras situācijas, pielietojot psiholoģisko zināšanu priekšrocības.

Kas tālāk?

Sekmīgi apgūstot apmācību 1. līmeni, absolvents ir aicināts turpināt zināšanu, iemaņu nostiprināšanu un papildināšanu konsultatīvās autorprogrammas “Psiholoģiskā spiegošana” – antimanipulācijas® 2. līmenī.

Kā pieteikties?

Lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu! Mācību centra personāls sazināsies ar Jums tuvākajā laikā!

[]
1 Step 1
VārdsJūsu pilnais vārds un uzvārds
TālrunisJūsu kontakttālrunis
UzņēmumsJūsu pārstāvētais uzņēmums
IzglītībaJūsu izglītība
0 /
Noziedzīgi grupējumivai esat kādos noziedzīgos grupējumos
0 /
Motivācijadetalizēts apraksts
0 / 150
Privātuma politika

*Lai pieteiktos šai programmai, jāsasniedz vismaz 25 gadu vecums.

Previous
Next

PasniedzējiAgris Grava, vadošais konsultantsEvelīna Grava, vadošā konsultanteOrests Jumtiņš, konsultantsMāris Auders, konsultants

© Konsultatīvā apmācību programma “Psiholoģiskā spiegošana” – antimanipulācijas ir aizsargāta ar autortiesībām.* Vārda zīme ir ieguvusi patentu.

*Saskaņā ar Autortiesību likuma 40. panta 1. daļu, lai iegūtu darba izmantošanas tiesības, “darba izmantotājiem attiecībā uz katru darba izmantošanas veidu un katru darba izmantošanas reizi jāsaņem autortiesību subjekta atļauja. Ir aizliegts izmantot darbus, ja nav saņemta autortiesību subjekta atļauja, izņemot likumā noteiktos gadījumus”.

Mūs izvēlas