TĀLMĀCĪBAS KURSI

Tālmācības semināru piedāvājums gan individuālai pašattīstībai, gan komandas pilnveidei ir veidots tā, lai attīstītu esošos resursus un panāktu to visefektīvāko pielietojumu mērķu sasniegšanā. Piedāvājam šādas apmācību tēmas:

Pārdošana

Kā pārdot efektīvi?

KOMUNIKĀCIJA UN SASKARSME

Kāda ir visefektīvākā komunikācija un kā to izveidot?

SAPULČU UN IZMAIŅU VADĪŠANA. MĒRĶU NOSPRAUŠANA

Kā efektīvi organizēt sapulces?

psiholoģiskā spiegošana

Kā domāt virs vidusmēra?

APMĀCĪBU PROCESS

Apmācību process tiek veidots, vadoties no organizācijas mērķiem un sagaidāmajiem ieguvumiem. Katrs projekts sastāv no šādiem etapiem:

  • Esošās situācijas izvērtēšana organizācijā
  • Organizācijas apmācību mērķu noskaidrošana
  • Apmācību projekta īstenošana
  • Tālākā organizācijas attīstības plāna veidošana (pēc izvēles)

Programma sastāv no:

Praktiskā darba0%
Diskusijām0%
Teorijas0%

Igors Ķēde SIA “Lucidus” Tirdzniecības nodaļas vadītājs

Kad savai pārdošanas komandai izvērtēju apmācību rezultātus, konstatēju, ka ilgstoša sadarbība ar Biznesu apvienību “Konsuls” pārliecinoši apmierina gan mani, gan arī komandu. Esmu patīkami pārsteigts, ka jaunās, inovatīvās mācības attālinātā formā var izveidot atšķirīgu skatījumu, turklāt radīt atklāsmes biznesa vidē. Izrādās, ka ik pa laikam ir ieteicams mainīt ieradumus, tā pieņemot izaicinājumus un realizējot iepriekš neizmantotas iespējas!

Soļi, kā reģistrēties kursam

MŪS IZVĒLAS