Inovatīvās psiholoģijas metožu pielietošana biznesā

Pieteikšanās mācībām atvērta līdz 2021. g. 6. augustam.

Programmas veids: profesionālās pilnveides izglītības programma.

Programmas nosaukums: Inovatīvās psiholoģijas metožu pielietošana biznesā.

Programmas kods: 30P 313 01 1.

Izglītības programmas joma: sociālās un cilvēkrīcības zinātnes.
Izglītības programmas grupa: psiholoģija.

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: vēlama augstākā izglītība.

Programmas īstenošanas ilgums un apjoms: 160 stundas.

Profesionālās pilnveides izglītības programma “Inovatīvās psiholoģijas metožu pielietošana biznesā” paredzēta cilvēkiem, kuri savā personīgajā un profesionālajā dzīvē vēlas būt savās domās, lēmumos un rīcībā pēc iespējas patstāvīgāki, kā arī vēlas nodrošināties pret citu cilvēku ietekmi un manipulācijām. Tiem, kuriem ir svarīgi sevi un savu dzīvi pilnveidot un apzināti organizēt.

Pēc 160 stundu apmācībām dalībnieki saņems profesionālās pilnveides izglītības apliecību.

Programma paredzēta:

Kompāniju īpašniekiem

Kompānijas augstākā un vidējā līmeņa vadības komandām

Projektu vadītājiem un projektu komandai

Jebkurai kompānijas struktūrvienībai

Pilngadīgām fiziskām personām

Ieguvumi

Identificēt apkārtējā vidē notiekošos procesus bez lieka stresa, emociju un stereotipu klātbūtnes

Paaugstināt psihoemocionālo sagatavotību dažādās dzīves situācijās

Mērķtiecīgāk pielietot komunikāciju kā izziņas avotu informācijas iegūšanai tiešā un netiešā saskarsmē

Nošķirt vērtīgo informāciju no nevērtīgās mērķa kontekstā

Ātri pārliecināties par iegūtās informācijas objektivitāti

Precīzi pielietot iegūto informāciju un maksimāli to pielietot praksē

Elastīgi identificēt sevi ar apkārtējo vidi

Apgūt un pielietot jaunas manipulācijas un anti-manipulācijas metodes

Saskatīt jaunas profesionālās priekšrocības individuāli un grupā

Risināt sarežģītas un neordināras situācijas, pielietojot psiholoģisko zināšanu priekšrocības

Profesionālie mācību priekšmeti

Inovatīvās psiholoģijas teorētiski praktiskās metodikas

Personības mijiedarbības likumi

Sarunu partnera patieso mērķu noteikšana

Interesējošās personas psiholoģiskā portreta izveide

Uzņēmumu un konkurentu izvērtēšana

Interesējošās grupas portreta izstrāde

Personību portreta apkopošana kontekstā ar iesaistītām personām

Analizējamās personas, grupas rekomendāciju izstrāde – eksāmens

MŪS IZVĒLAS

© Licencētā apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.