Komandas veidi

Uz grupas darbiniekiem orientēta praktiskā apmācība un psihosociālais treinings, izmantojot diskusijas, lomu spēles un grupu vingrinājumus. Apmācību mērķis ir pilnveidot vadītāju prasmes un iemaņas optimālas un organizācijas darbībai un menedžmenta stratēģijai atbilstošas komandas izveidē.

Apmācība līderismā ir paredzēta:

Organizācijas augstākā līmeņa vadībai

Politiskām organizācijām

Organizācijas vidējā līmeņa vadībai

Militāra rakstura organizāciju dalībniekiem

Grupas / komandas / vienības vadībai

Sporta organizāciju dalībniekiem

Projektu vadītājiem

Personāla vadībai

Ieguvumi

Organizācijas ieguvumi:

Mērķus sasniegt spējīga komanda

Uz organizācijas mērķiem orientēta komanda

Komanda ar vienotu identitāti

Skaidri komandas funkcionēšanas mehānismi

Personīgie ieguvumi:

Spēja efektīvi darboties komandā

Attīstītas uz mērķi orientētas komunikācijas prasmes

Līdzsvarota un efektīva darba vide

Skaidra loma komandā

Programmas saturs

Apmācību programma tiek  individuāli pielāgota, lai precīzi atbilstu pasūtītāja mērķiem. Šī apmācību programma tiek balstīta uz šādām tēmām:

Organizāciju tipi un to darbības pamatprincipi

Komandas darba pamatprincipi

Komandas veidi un identitāte

Problēmas komandas dalībnieku savstarpējā sadarbībā

Sadarbības attiecību veidošanas un uzturēšanas pamatprincipi

Attiecību līmeņi un to veidošanas likumsakarības

Uzticības rašanās kritēriji un tās iegūšanas iespējas

Uz kolēģi orientētas sadarbības kritēriji

Šie nav ikdienišķi personālvadības vai pārdošanas semināri, kur lielā mērā klausītāji uzzina jau zināmas lietas, standartu visiem. Šajos semināros būtiskas ir divas lietas - kursu vadītāji, kas ir spējīgi psihoterapeiti un cilvēku pārzinātāji kā arī programma, kas ir dinamiska. Ieguvums katram apmeklētājam ir ļoti personisks un konkrētā situācijā konkrētam cilvēkam izmantojams.

Reinis Ceplis,
GOOD HEALTH, LTD

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.