Apmācības vadītāju attīstībai

Vadītāju attīstība

Apmācību bloks vadītāju attīstībai ir veidots, lai attīstītu vadītāju individuālās kvalitātes un pilnveidotu personības resursus, kas ļauj ātrāk un precīzāk sasniegt izvirzītos mērķus gan profesionālajā, gan privātajā dzīvē. Piedāvājam sekojošas apmācību tēmas:

Līderisms

Kā attīstīt līderismu sevī?

Pilnvaru deleģēšana

Kā iemācīties deleģēt uzdevumus?

Kritiskā domāšana

Kā uztvert patiesi svarīgo?

Manipulācijas vadībā

Kā panākt vēlamo rezultātu vadības procesā?

Argumentācija

Kā izveidot visefektīvāko argumentāciju?

Plānošana

Kā jāplāno, lai vienmēr sasniegtu mērķi?

Apmācību process

Apmācību process tiek veidots vadoties no organizācijas mērķiem un sagaidāmajiem ieguvumiem. Apmācību risinājums var tikt veidots, lai iekļautos vienā dienā vai kā komplekss ilgtermiņa risinājums vairāku dienu, nedēļu vai gadu garumā. Katrs projekts sastāv no sekojošiem etapiem:

  • Esošās situācijas izvērtēšana organizācijā
  • Organizācijas apmācību mērķu noskaidrošana
  • Pielāgotas apmācību programmas izstrāde
  • Apmācību projekta īstenošana
  • Atgriezeniskās saites veidošana
  • Tālākā organizācijas attīstības plāna veidošana (pēc izvēles)

Programma sastāv no:

Praktiskā darba0%
Diskusijām0%
Teorijas0%

Eva Fadejeva,
AS “RIX Technologies” valdes priekšsēdētāja

Uzņēmumā katra kolēģa intelektuālais pienesums ir vērtība. Zināšanas ir tās, kuras stiprina komandu un vairo vēlmi tiekties pēc izcilības. Izciliem uzņēmuma vadītājiem izcilas izglītības iespējas!
Katram esot jāatrod savs “īstais” ārsts. Un tas nav tikai mediķis. Jebkurā jomā ir svarīgi atrast to, kuram var uzticēties. Biznesu apvienība “Konsuls” ir uzticams palīgs un izglītotājs tiem vadītājiem un īpašniekiem, kuriem patīk veidot noturīgu biznesu un attīstīt savu komandu.

Rinalds Krūklis,
SIA “Amerikas Baltijas tehnoloģiju korporācija” valdes priekšsēdētājs

Viesturs Bulāns,
T2T valdes priekšsēdētājs, izpilddirektors

Strādājot IT jomā, ir aktuāli organizēt vadītāja domāšanu tā, lai varētu konkurēt ar pārliecību. Dinamiskā biznesa vide ir aizraujoša, ja var realizēt un būt soli priekšā jauniem izaicinājumiem. Biznesu apvienības „Konsuls” mācībās iniciētie procesi stimulē apgūt un realizēt sevi ar lielāku jaudu biznesā.

Mūs izvēlas

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.