Personīgā efektivitāte

Konsultācijas personīgās efektivitātes paaugstināšanā ir veidotas, lai attīstītu analītisko domāšanu, kā arī, lai pilnveidotu viedokļu uzklausīšanas un izteikšanas, lēmuma pieņemšanas prasmes.

Konsultācijas personīgās efektivitātes paaugstināšanā ir domātas ikvienai fiziskai personai, kura vēlas atklāt jaunus savas personības resursus un pilnveidot savu potenciālu.

Ieguvumi

Skaidri savi personības resursi

Skaidras savas personīgās priekšrocības

Adekvāti novērtēti savas personības trūkumi

Definēti personības resursus ietekmējošie faktori

Pielietojamas metodes personīgās efektivitātes paaugstināšanai

Uzlaboti personīgās un profesionālās dzīves rādītāji

Konsultāciju process

Konsultācijas sastāv no:

Praktiskajām lekcijām

Konsultācijām

Diskusijām

Rekomendācijām