“Psiholoģiskā spiegošana” – antimanipulācijas®

2. līmenis

Pieteikšanās atvērta līdz š.g. 10. septembrim.

Mācību sākums: 17.09.2021.

Programmas veids: pieaugušo neformālās izglītības programma.
Programmas nosaukums: “Psiholoģiskā spiegošana” – antimanipulācijas.
Izglītības programmas joma: sociālās un cilvēkrīcības zinātnes.
Izglītības programmas grupa: psiholoģija.
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: vēlama augstākā izglītība.
Programmas īstenošanas ilgums un apjoms: vismaz reizi mēnesī darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. Kopumā 64 stundas.
Programmas formāts: klātienē Mācību centra telpās. Ja klātienes mācības nav iespējamas, ievērojot aktuālo epidemioloģisko situāciju un valstī noteiktos ierobežojumus, – attālinātas mācības tiešsaistes platformā ZOOM.
Diploms: Associazione Europea Della Psicologia Innovativa
(Eiropas Inovatīvās psiholoģijas asociācija, Itālija) sertifikāts.

Par apmācību 2. līmeni

Konsultatīvās apmācību programmas laikā apgūst maksimālu cilvēka psiholoģisko mehānismu pārzināšanu un uz mērķi bāzētu, apzinātu to pielietošanu kontekstā ar indivīda vai grupas psihoemocionālo resursu izvērtēšanu.
Psiholoģiskās spiegošanas pamatā ir 20 gadu garumā izstrādāta un dzīvē pārbaudīta metodoloģija. Konkurējošā priekšrocība – ātrums un precizitāte, kādā veidā tiek sasniegts noteiktais mērķis. Rīki, kuri tiek integrēti ikdienas operējošajās darbībās, kļūst automātiski – attīstās domāšanas sistēma.

Ieguvumi

Apmācīšanas un konsultēšanas prasmes;

Mācību procesa organizēšanas, tēmu izvēles un aktualitāšu formulēšanas prasmes;

Pasniegšanas un konsultēšanas stila izkopšana;

Pilnveidotas klienta ieinteresēšanas un sadarbības motivēšanas prasmes;

Grupas psiholoģiskā stāvokļa un spēju līmeņa izvērtēšanas prasmes;

Briedums un paļaušanās uz savu analītisko redzējumu un analīzi;

Gandarījums par jauniegūtajām iemaņām un to efektīvas pielietošanas pieredzi;

Spēja izbaudīt zināšanu priekšrocības un to pielietojumu;

APMĀCĪBU PROJEKTA SATURS

Konsultatīvās apmācību programmas “Psiholoģiskā spiegošana” antimanipulācijas apjoms ir 64 stundas, kur viena apmācību diena ilgst 8 stundas, kopā 8 apmācību dienas. Apmācību programmā ir iekļauti šādi apmācību etapi:

Ievads. Iepriekšējās teorijas nostiprināšana un pieejas metodika, lai padziļinātāk sagatavotos, izveidotu, ietekmētu situāciju, apstākļus vai procesu tā izpētīšanai, atklāšanai, prognozēšanai un modulēšana.

Praktisku piemēru analīze un tās veidi “Psiholoģiskās spiegošanas” – antimanipulāciju® kontekstā. Jaunu jēdzienu iepazīšana un trenēšana.

Psiholoģiskā spiegošana darbam ar indivīdu vai grupu. Psiholoģiskās spiegošanas “specifikācija” atbilstoši personīgai izaugsmei un realizācijai.

“Psiholoģiskās spiegošanas” – antimanipulāciju® jēdzienu identificēšana konkrētās darba un vides situācijās: antimanipulācija, manipulācija, pretestības.

Apzināti un neapzināti stereotipi. Apzināta, neapzināta ietekmēšanās mikro un makro vidē.

Praktisku situāciju analīze audiovizuālo vai rakstisko simbolu tulkošana un skaidrošana, objektivitātes konteksts.

Zināšanu apkopojums: rekomendācijas, spējas, iespējas. Sev neatbildētie jautājumi un temati.

Eksāmens.

APMĀCĪBU REZULTĀTI

Sekmīgi apgūstot apmācību 2. līmeni, jūs:

Pilnveidosieties atbilstoši savām spējām, interesēm un saskarsmes stilam;

Izveidosiet savu personības portretu;

Apgūsiet klienta tipoloģiju spiegošanas kontekstā;

Pilnveidosiet prasmes noteikt klienta/pasūtītāja slēptos un atklātos mērķus un motīvus;

Trenēsiet klienta personības portreta sagatavošanu rakstiski un verbāli;

Apgūsiet klienta, grupas un organizācijas personības portreta rakstiskās un verbālās prezentācijas struktūru;

Papildināsiet personības portreta izpētes un objektīvo realitāti apliecinošo pierādījumu un faktu metodiku;

Apgūsiet un pielietosiet jaunas manipulācijas un antimanipulācijas metodes.

Paplašināt novērojumu un apstiprinājumu iegūšanas pieredzi;

Turpināt identificēt un novērst personīgās grūtības spiegošanas procesā;

Kas tālāk?

Sekmīgi apgūstot apmācību 2. līmeni, absolvents ir aicināts turpināt zināšanu, iemaņu nostiprināšanu un papildināšanu konsultatīvās autorprogrammas “Psiholoģiskā spiegošana” – antimanipulācijas® 3. līmenī.

Kā pieteikties?

  • Piesakieties attiecīgajam līmenim, aizpildot tiešsaistes anketu.
  • Saņemiet apstiprinājumu pieteikumam un piedalieties atlases intervijā.
  • Iepazīstieties ar informāciju par kursa norisi un finansiālo ieguldījumu.
  • Elektroniski apstipriniet dalību konkrētajā apmācību līmenī.
  • Nosūtiet savus rekvizītus, personīgo informāciju un norādi par maksājuma grafiku (1, 2, 4 maksājumi) Mācību līguma sagatavošanai.
  • Iepazīstieties ar iekšējās kārtības un komercnoteikumiem, parakstiet Mācību līgumu.
  • Veiciet rēķina(-u) apmaksu noteiktajā(-os) termiņā(-os).
  • Saņemiet mācību plānu un uzaicinājumu uz konkrētā līmeņa 1. nodarbību.Lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu! Mācību centra personāls sazināsies ar Jums tuvākajā laikā!

[]
1 Step 1
VārdsJūsu pilnais vārds un uzvārds
TālrunisJūsu kontakttālrunis
UzņēmumsJūsu pārstāvētais uzņēmums
IzglītībaJūsu izglītība
0 /
Noziedzīgi grupējumivai esat kādos noziedzīgos grupējumos
0 /
Motivācijadetalizēts apraksts
0 / 150
Privātuma politika

*Lai pieteiktos šai programmai, jāsasniedz vismaz 25 gadu vecums.

Previous
Next

PasniedzējiAgris Grava vadošais konsultantsEvelīna Grava vadošā konsultante

© Konsultatīvā apmācību programma “Psiholoģiskā spiegošana” – antimanipulācijas ir aizsargāta ar autortiesībām.* Nosaukums ir ieguvis patentu.

*Saskaņā ar Autortiesību likuma 40. panta 1. daļu, lai iegūtu darba izmantošanas tiesības, “darba izmantotājiem attiecībā uz katru darba izmantošanas veidu un katru darba izmantošanas reizi jāsaņem autortiesību subjekta atļauja. Ir aizliegts izmantot darbus, ja nav saņemta autortiesību subjekta atļauja, izņemot likumā noteiktos gadījumus”.

Mūs izvēlas