Stresa pārvaldība

Konsultācijas stresa pārvaldībā sniedz zināšanas, prasmes un iemaņas stresa vadīšanai un pārvarēšanai.  Kas ir Jūsu individuālie stresori? Kādas ir Jūsu stresa attīstības stadijas? Kā Jūs varat kontrolēt savu stresu? Kā es varu kāpināt savu stresa rezistences līmeni?

Konsultācijas stresa pārvaldībā ir domātas ikvienai fiziskai personai, kura vēlas atklāt jaunus un sev nezināmus aspektus par savu stresa stāvokli, kā arī gūt metodes stresa samazināšanā un atvairīšanā.

Ieguvumi

Sava stresa izprašana

Metodes stresa mazināšanai

Paaugstināta stresa noturība

Stresu izraisošo faktoru limitēšana

Konsultāciju process

Konsultācijas sastāv no:

Praktiskajām lekcijām

Konsultācijām

Diskusijām

Rekomendācijām