Personības portrets

Personības portreta izveide ir process, kura laikā tiek atklāta daudz lietderīgas informācijas par indivīdu, grupu vai organizāciju. Iegūto informāciju analizē sertificēti psihoterapijas profesionāļi, sniedzot atbildes uz tādiem jautājumiem kā, kāds ir, un kā maksimāli izmantot indivīda, grupas vai organizācijas potenciālu attiecībā pret otru indivīdu, grupu vai organizāciju. Personības portrets paver plašākas izvēles iespējas lēmumu pieņemšanā un efektīvākās stratēģijas izveidē.

Personības portrets ir piemērots dažādos biznesa procesu etapos darbinieku atlases un komandas veidošanas posmos – komandas formēšanā (darbinieku plānošana, darbinieku atlase), personāla vadībā un pārraudzībā.

Darbinieku izvērtēšana

Kāds ir manu darbinieku patiesais potenciāls?

Personīgā izvērtēšana

Kādas ir manas patiesās spējas un potenciāls?

Komandas izvērtēšana

Vai grupa ir spējīga sasniegt tai uzliktos mērķus?

Interesējošās personas izvērtēšana

Kāds ir personas potenciāls attiecībā pret maniem mērķiem?

Esmu to Latvijas uzņēmēju skaitā, kuri neattaisnojas ar laika trūkumu un neatceļ jaunu zināšanu apguvi uz nenoteiktu laiku. Laiks ir kā resurss, kurš mums ir dots vienlīdzīgi. Zināšanas nav iespējams “atlikt”, jo “atliekot” var ieslīgt jau aizvakardienā. Biznesu apvienības “Konsuls” mācības ir tagadne ar pārliecinošu soli rītdienā un parītdienā.

Jānis Zeltiņš,
“Vizulo” valdes priekšsēdētājs

Rita Kubarko,
“Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes locekle

Biznesa attīstība ir cieši saistīta ar darbinieku kvalifikāciju. Svarīgas ir iespējas un vēlme pilnveidoties!