Motivācijas sistēmas izstrāde

“Cilvēki vienmēr ir gatavi strādāt pagātnes formā!”

Praktiskā apmācība ļauj pilnveidot vadītāja prasmes un iemaņas komandas pozitīvā motivēšanā, koleģiālo un neformālo attiecību veidošanā, stabilas un organizācijas vadības stratēģijai atbilstošas korporatīvās kultūras nodrošināšanai.

Apmācība līderismā ir paredzēta:

Organizācijas augstākā līmeņa vadībai

Personāla vadībai

Organizācijas vidējā līmeņa vadībai

Militāra rakstura organizāciju dalībniekiem

Grupas / komandas / vienības vadībai

Sporta organizāciju dalībniekiem

Projektu vadītājiem

Ieguvumi

Organizācijas ieguvumi:

Efektīva personāla motivēšanas politika

Lojāli darbinieki

Uz organizācijas mērķi orientēti dalībnieki

Produktīva darba vide

Paaugstināta organizācijas kapacitāte

Personīgie ieguvumi:

Paaugstinātas prasmes motivēt sevi un apkārtējos

Spējas precīzi noteikt komandas biedru motivāciju

Prasmes izveidot un uzturēt pozitīvu mikroklimatu komandā

Praktiski pielietojami motivācijas paņēmieni

Personīgā attīstība

Programmas saturs

Apmācību programma tiek  individuāli pielāgota, lai precīzi atbilstu pasūtītāja mērķiem. Šī apmācību programma tiek balstīta uz šādām tēmām:

Cilvēku vajadzību struktūra un rīcības motīvu hierarhija

Darbinieka profesionālo un personīgo motīvu zonas

Darbinieku ietekmēšanas taktikas un paņēmieni

Assertīvā uzvedība – prasme ietekmēt cilvēkus, nesabojājot attiecības

Apmācībās pavadītās dienas ir mainījušas manu attieksmi pret darbu, darbiniekiem, biznesa partneriem uz labāko pusi. Es jau tā mīlēju savu darbu, tagad mana mīlestība kļuva vēl „stiprāka”. Man ļoti patika, ka viss tika organizēts labā līmenī, mierīgā tempā, bez steigas un stresa.

Valentīna Laskutina
DM Transport

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.