Līderisms

Apmācība līderismā palīdz attīstīt individuālās līderisma dotības jebkurā dzīves situācijā, lai sasniegtu nosprausto mērķi. Pastiprināta nozīme tiek pievērsta līdera psihoemocionālajām spējām organizēt, vadīt indivīdu vai grupu, regulējot savstarpējās attiecības tās ietvaros.

Apmācība līderismā ir paredzēta:

Organizācijas augstākā līmeņa vadībai

Politiskajām figūrām

Organizācijas vidējā līmeņa vadībai

Militāra rakstura organizāciju dalībniekiem

Grupas / komandas / vienības vadībai

Sporta organizāciju dalībniekiem

Projektu vadītājiem

Jebkurai fiziskai personai

Ieguvumi

Organizācijas ieguvumi:

Mērķus sasniegt spējīgs darbinieks

Motivēti darbinieki

Saliedēta grupa / komanda / kolektīvs

Produktīvas un pozitīvas savstarpējās attiecības kolektīvā

Veiksmīga pārmaiņu vadība

Precīza organizācijas stratēģijas un politikas veidošana un īstenošana

Personīgie ieguvumi:

Individuālās personības attīstīšana

Savu unikālo īpašību atklāšana un pielietošana

Noturīga un individuāla morālā stāja

Augsti attīstītas komunikācijas prasmes

Spēja uzņemties risku

Radošums vadības risinājumos

Programmas saturs

Apmācību programma tiek  individuāli pielāgota, lai precīzi atbilstu pasūtītāja mērķiem. Šī apmācību programma tiek balstīta uz šādām tēmām:

Līderisms un tā būtība

Motivēšana uzdevumu veikšanai

Grupas saliedētība

Līdera vadības funkcijas

Pārmaiņu vadība

Komunikācija komandā

Šie nav ikdienišķi personālvadības vai pārdošanas semināri, kur lielā mērā klausītāji uzzina jau zināmas lietas, standartu visiem. Šajos semināros būtiskas ir divas lietas - kursu vadītāji, kas ir spējīgi psihoterapeiti un cilvēku pārzinātāji kā arī programma, kas ir dinamiska. Ieguvums katram apmeklētājam ir ļoti personisks un konkrētā situācijā konkrētam cilvēkam izmantojams.

Reinis Ceplis,
GOOD HEALTH, LTD

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.