Komunikācijas un saskarsmes prasmes

“Ikviens rīkojums, kuru ir iespējams pārprast, tiks pārprasts.”

Praktiskā apmācība sniedz sistēmas izpratni par komunikācijas un saskarsmes procesu. Apmācību ietvaros tiek apgūtas zināšanas, prasmes un iemaņas veiksmīgas komunikācijas īstenošanā un psiholoģiskajos mehānismos tās nodrošināšanā. Kā atpazīt un pārvarēt komunikācijas barjeras? Kur slēpjas komunikācijas “sabotieri”?

Apmācība līderismā ir paredzēta:

Organizācijas augstākā līmeņa vadībai

Klientu servisa darbiniekiem

Pārdošanas vadītājiem

Klientu un partneru attiecību vadītājiem

Pārdošanas darbiniekiem

Banku darbiniekiem

Klientu servisa vadītājiem

Jebkurai fiziskai personai

Ieguvumi

Organizācijas ieguvumi:

Apmierināts klients

Paaugstināts klientu lojalitātes līmenis

Uz klientu orientēta biznesa stratēģija

Līdzsvars starp klientu vajadzībām un organizācijas resursiem

Paaugstināta organizācijas vērtība un reputācija

Personīgie ieguvumi:

Precīza klienta/partnera vajadzību izpratne

Efektīvas komunikācijas prasmes klātienē, pa tālruni un rakstiski

Psihoemocionālās metodes “grūto” klientu apkalpošanā

Problēmsituāciju efektīva risināšana

Paaugstināta psihoemocionāla noturība

Programmas saturs

Apmācību programma tiek  individuāli pielāgota, lai precīzi atbilstu pasūtītāja mērķiem. Šī apmācību programma tiek balstīta uz šādām tēmām:

Profesionālā komunikācija ar darbinieku

Saskarsmes cikls un tā etapi

Darbinieku manipulācijas un to pārvarēšanas metodes

Psiholoģiskā tēla ietekme uz padotajiem

Formālo un neformālo attiecību sakārtošana

Sarežģītu un saspīlētu situāciju risināšana

Uzņēmuma un produkta prezentācija

Klientu iebildumu un pretenziju pārvarēšana

“Grūto” darbinieku tipoloģija

Neadekvāta darbinieku uzvedība un ar to saistītā rīcība

Apmācībās pavadītās dienas ir mainījušas manu attieksmi pret darbu, darbiniekiem, biznesa partneriem uz labāko pusi. Es jau tā mīlēju savu darbu, tagad mana mīlestība kļuva vēl „stiprāka”. Man ļoti patika, ka viss tika organizēts labā līmenī, mierīgā tempā, bez steigas un stresa.

Valentīna Laskutina
DM Transport