Iepirkuma procesa praktiskais ABC

“ATKLĀJ IEPIRKUMU PASAULI NO JAUNĀ”

Šī apmācību programma piedāvā praktiskus un pielietojamos instrumentus, lai veiksmīgi vadītu iepirkuma procesus un attīstītu uzņēmējdarbību.

Iepirkuma procesa praktiskais ABC ir apmācību programma, kas sniedz detalizētu informāciju un praktiskas iemaņas specialistiem, kuri nodarbojas ar piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju atlasi un iegādes procesiem. Šī apmācību programma piedāvā visaptverošu skatījumu uz iepirkuma procesu, sākot no piegādātāju nepieciešamības identifikācijas līdz līguma noslēgšanai un īstenošanai.

Apmācība ir paredzēta:

Jebkuram, kuram ir interese par iepirkumiem

Kursu izmaksas: 360 EUR (bez PVN)

Mērķis

Nodrošināt šiem speciālistiem plašu un visaptverošu izpratni par iepirkuma procesu, sākot no piegādātāju nepieciešamības identifikācijas līdz līguma noslēgšanai un īstenošanai.

Piegādātāju/pakalpojuma sniedzēju nepieciešamības identifikācija un veidi, analizējot dažādus piegādātāju veidus un to piemērošanu konkrētās situācijās.

Iepirkuma process pa soļiem.

Darījuma pārrunas. Pieredze un praktiski taktiskie padomi.

Semināra tēmas

Jaunu piegādātāju/pakalpojuma sniedzēju nepieciešamības identifikācija un veidi

Potenciālo piegādātāju/servisa sniedzēju definēšana

Iepirkuma nosacījumu izstrāde un cenu aptaujas izsludināšanas piemēri

Pārrunu stratēģijas sagatavošana

Līguma noslēgšana un īstenošana, tā nozīme

Domāšanas veids, attieksmes un priekšstati

Iepirkuma process pa soļiem: Efektīva iepirkuma priekšmeta (prece, pakalpojums) specifikācijas izveide un praktiski piemēri

Piegādes stratēģija

Iesūtīto piedāvājumu izvērtēšana

Pārrunu veikšana

Darījuma pārrunas. Pieredze un praktiski taktiskie padomi: Klausies un vēro!

Pārrunu taktikas

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.