Grupas izvērtēšana

Grupas izvērtēšana ir process, kura laikā tiek iegūta informācija par darba grupas, nodaļas, apvienības vai komandas potenciālu un atbilstību nospraustajiem mērķiem. Izvērtējot grupu, tiek izvērtēts katrs dalībnieks individuāli, bet kontekstā ar grupu un tās uzdevumiem. Sertificēti speciālisti iegūto informāciju analizē un sagatavo detalizētu aprakstu un rekomendācijas par grupu un tās spēju realizēt plānus.

Personīgā izvērtēšana ir paredzēta:

Organizācijas īpašniekiem

Organizācijas vidējā līmeņa vadībai

Sporta organizācijām

Organizācijas valdei

Organizācijas personāla vadības nodaļai

Politiskām organizācijām

Organizācijas augstākā līmeņa vadībai

Organizācijas kvalitātes vadības nodaļai

Organizāciju pārvaldes un uzraudzības iestādēm

Īpaša statusa militārajām organizācijām

Ieguvumi

Organizācijas ieguvumi:

Saliedēta, motivēta komanda

Ātrāka organizācijas mērķu sasniegšana

Rīcībspējīga un efektīva komanda

Prognozējams komandas potenciāls un grupas dinamika

Personīgie ieguvumi:

Skaidra vieta, loma un uzdevumi komandā

Efektīva un viegli īstenojama iekšējā komunikācija

Savas vērtības un pienesuma apzināšanās komandā

Veiksmīga komanda!

Izvērtēšanas process

Izvērtēšanas process ir individuāli pielāgojams un adaptējams vadoties no pasūtītāja mērķiem un pieejamajiem resursiem, piemēram, laika vai vides. Process var norisināties gan klātienē, gan neklātienē. Visbiežāk process sastāv no:

Grupas dalībnieku intervijas/-ām ar profesionāli

Saistīto lietvedības materiālu izvērtēšanas

Rīcības un reakciju novērošanas interesējošajā vidē

Ir pielietojami arī citi informācijas ieguves avoti, kuri tiek saskaņoti ar pasūtītāju un pielāgojami katrai situācijai atsevišķi.

Grupas izvērtēšanas cena : €470 (par katru grupas dalībnieku)

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.