Holistiska digitālo produktu un

pakalpojumu izveide. Īss ievads

“Kļūsti par nākotnes līderi jau šodien”

Šī apmācību programma piedāvā praktiskus un pielietojamos instrumentus, lai veiksmīgi vadītu iepirkuma procesus un attīstītu uzņēmējdarbību.

Šī trīs stundu apmācība sniegs koncentrētu ieskatu holistiskās pieejas principos digitālo produktu un pakalpojumu izveidē. Mēs apskatīsim, kā integrēt tehnoloģijas, dizainu, biznesa stratēģiju un lietotāju pieredzi, lai radītu inovatīvus un ilgtspējīgus risinājumus. Apmācība ir veidota, lai ātri iepazīstinātu dalībniekus ar holistiskas izveides pamatprincipiem, dotu praktiskas zināšanas un iedvesmotu tālākai izzināšanai un specializācijai.

Apmācība ir paredzēta:

Jebkuram, kas interesējas par digitālo produktu izstrādi – no iesācējiem līdz pieredzējušiem profesionāļiem, kas vēlas paplašināt savas zināšanas ar holistiskas pieejas principiem.

Kursu izmaksas: 1800 EUR (ar PVN)

Mērķis

Nodrošināt šiem speciālistiem plašu un visaptverošu izpratni par iepirkuma procesu, sākot no piegādātāju nepieciešamības identifikācijas līdz līguma noslēgšanai un īstenošanai.

Tehnoloģijas un inovācijas (1 stunda) Digitālo tehnoloģiju loma un tendences - inovāciju veicināšanas pamatprincipi.

Dizains un lietotāja pieredze (UX) (1 stunda) Dizaina domāšana un kā to pielietot, lai uzlabotu UX - praktiska aktivitāte: ātra prototipēšana un lietotāju vajadzību analīze.

Biznesa stratēģija un ilgtspējība (1 stunda) Veiksmīgu digitālo produktu biznesa modeļi - ilgtspējības principu integrācija produktu izstrādē.

Apmācības beigās dalībnieki būs ieguvuši pamata izpratni par holistiskas pieejas nozīmīgumu un praktiskiem soļiem, kā to ieviest savā darbā. Šis īss ievads kalpos kā pamats tālākai izglītībai un specializācijai digitālo produktu un pakalpojumu izstrādē.

© Apmācību programma ir aizsargāta ar autortiesībām.