JAUNUMS! Praktisks & teorētisks apmācību cikls uzņēmējiem un uzņēmumu vadītājiem


Apmācību mērķis ir parādīt uzņēmumiem, ka kvalitāte pašā saknē sākas ar uzņēmuma filozofiju, kas jāzina ne tikai vadītājiem, bet katram tā uzņēmuma darbiniekam. Katram uzņēmējam un uzņēmumam ir jānodefinē sev, kas ir viņu kvalitātes zīme, un kā uzņēmums to var parādīt savam klientam? Kvalitātes procesi simbiozē ar UX palīdz uzņēmējiem pavērsties plašāk, ilgtspējīgāk un efektīvāk. Par nepieciešamo darbību kopumu, riskiem, iespējām un spēju apzināšanos Jums instrukciju un soļu secību teorijā un praksē  parādīs kvalitātes procesu vadītāja Annamarija Grava un UX konsultants Alberts Pumpurs.


4 stundu praktisku un teorētisku zināšanu apmācības uzņēmumu procesu dizainēšanā. Apmācības sastāvēs no divām daļām sava uzņēmuma kvalitātes definēšana.


KVALITĀTE. KVALITĀTES PROCESI. PĀRDOMĀTA PROCESU IEVIEŠANA.


 • Kvalitātes vēsture.
 • Kvalitātes pārvaldība. Kvalitātes vadības sistēma.
 • Kvalitātes līmeņi.
 • Kvalitātes idejas attīstība, nepieciešamie instrumenti. Pārvaldības sistēmas.
 • Kvalitātes standarti, inovācija, attīstība.
 • Kvalitātes sistēmas ieviešanas izvēle.
 • Praktiskais darbs.


UZŅĒMUMA KVALITĀTES DEFINĒŠANA:


 • Uzņēmuma vīzijas, missijas, filozofijas definēšana
 • Uzņēmuma tēla nozīme kvalitātes sasniegšanā
 • Darbinieku motivācija kvalitātes mērķu sasniegšanā
 • Klasiskā filozofija uzņemuma kvalitātes veicināšanā un komunikācijā
 •  Ethos (Uzņēmuma tēls tā biznesa mērķu sasniegšanai)
 • Pathos (Uzņēmuma missija un tā cēlie mērķi)
 •  Logs (Pierādījumi un loģiski piemēri uzņemuma ticamības faktora realizēšanai)
 • Simbolika, atribūti un to izmantošana tēla veicināšana


Alberts Pumpurs


https://www.linkedin.com/in/albertspumpurs/ 


 • UX Konsultants ar 7 gadu pieredzi digitālo risinājumu projektēšanā un dizainēšanā
 • RTU IT doktorants digitālo un fizisko produktu un produktu ekosistēmu personalizēšanas izstrādē


Annamarija Grava


https://www.linkedin.com/in/annamarija-grava/


 • Kvalitātes vadības un procesu konsultante ar 7+ gadu pieredzi starptautiskā līmeņa kvalitātes vadībā.
 • Projektu vadītāja jaunas biotehnoloģiju ražošanas rūpnīcas izveidē.

Ķīmijas tehniķis, inženieris & maģistrants MBA entrepreneurship & innovation