Lietišķā etiķete

Konsultācijas lietišķajā etiķetē aptver plašu saistīto tēmu klāstu, runājot par biznesa etiķeti, uzvedības etiķeti, galda etiķeti, saskarsmes etiķeti (rakstītā korespondence, telefonsarunas, klātienes komunikācija).

Lietišķās etiķetes konsultācijas ir paredzētas:

Organizācijas biroja vadītājiem

Organizācijas vadības līmeņa asistentiem

Organizācijas pārdošanas un mārketinga speciālistiem

Politisko organizāciju dalībniekiem

Sabiedrībā zināmām personām

Ikvienai fiziskai personai

Ieguvumi

Organizācijas ieguvumi

Profesionāls organizācijas ārējais tēls

Veiksmīga organizācijas korporatīvo pasākumu norise

Viesiem atbilstošas pieņemšanas organizēšana

Pārliecība par lietišķās etiķetes līmeņa atbilstību organizācijas mērķiem

Personīgie ieguvumi

Profesionālas un atbilstošas saskarsmes etiķetes īstenošana

Prasme sevi prezentēt ikvienā situācijā

Pasākumu, viesību un pieņemšanu organizēšana

Piemērotāko korporatīvo un privāto dāvanu izvēle

Konsultāciju saturs

Konsultācijas tiek  individuāli pielāgota, lai precīzi atbilstu pasūtītāja mērķiem. Konsultāciju ietvaros tiek sniegta informācija par sekojošām tēmām:

Lietišķā etiķete mūsdienu biznesa vidē

Vizuālais tēls un ģērbšanās etiķete

Saskarsmes principi biroja vidē

Personīgā un organizācijas prezentācija

Vēlamā pirmā iespaida radīšana

Vīriešu un sieviešu atšķirības lietišķajā etiķetē

Savstarpējā sadarbība starp dažādām struktūrvienībām

Lietišķā komunikācija sociālajos tīklos

Etiķetes principi intervijas ietvaros

Uzvedības principi sabiedrībā

Darbu kolēģu attiecību etiķete

Viesu un klientu uzņemšana

Konsultāciju process

Konsultācijas sastāv no:

Praktiskajām lekcijām

Konsultācijām

Diskusijām

Rekomendācijām